Bài thuyết pháp Lời dặn cuối được Thượng toạ Thích Pháp Hoà giảng ngày 12/3/2017 tại Thiền viện Trúc Lâm tức ngày rằm tháng 2 năm Đinh Dậu. Đó là ngày Đức Thích Ca Niết Bàn.

loi-dan-cuoi-thich-phap-hoa
Những lời dặn cuối của Đức Phật có ý nghĩa rất sâu xa

Lời dặn cuối của Đức Phật khi nhập Niết Bàn

Niết Bàn không phải là nơi chốn để mình đi tới khi chúng ta đi tới khi chết, mà là một trạng thái bình an ở tâm. Đức Phật luôn sống trong trạng thái Niết Bàn.

Cuộc đời không có Niết Bàn thì luôn đau khổ. Cuộc đời có 4 tướng: Vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nếu chúng ta tin điều này thì chúng ta sẽ nhìn rõ cuộc đời này như thế nào. Mình sẽ sống tự tại, tự do với nó.

Video Thuyết pháp Lời dặn cuối – Thích Pháp Hoà

Chính Đức Phật đã để lại Lời dặn cuối để chúng ta nhìn rõ hơn lẽ vô thường của cuộc đời mình.

“Này! Các người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi! Các người hãy lấy Pháp của ta làm đuốc! Hãy theo Pháp của ta mà tự giải thoát! Ðừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác, ngoài các người!..”.

“Này! Các người đừng vì dục vọng mà quên lời ta dặn. Mọi vật ở đời không có gì quý giá. Chỉ có chân lý cuả đạo ta là bất di, bất dịch. Hãy tinh tiến lên để giải thoát, hỡi các người rất thân yêu của ta!”.

Lời dặn cuối của Đức Phật trong bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Pháp Hoà sẽ cho chúng ta những hiểu biết để quên đi cái tham sân si, những điều chúng ta luôn cố chấp trong cuộc đời này.

5 (100%) 1 vote

Bình luận

avatar