Chú Đại Bi là bài kinh trì chú phổ biến được các Phật tử biết đến nhiều nhất. Trì tụng Chú Đại Bi hàng ngày giúp tâm người thanh tịnh, có thể diệt vô lượng tội, tiêu tan giải nạn, được vô lượng phước và khi chết đi thì sinh Cực Lạc.

chu-dai-biChú Đại Bi còn được gọi là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm. Đây được coi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú cứu khổ cứu nạn, thần chú vô ngại đại bi. Trì tụng Chú Đại Bi phải luôn mang tâm từ bi, phát huy thiện tính, hướng đến cuộc sống tốt đẹp và viên mãn.

Trì tụng Chú Đại Bi đúng pháp

Chuẩn bị tinh thần, tư tưởng trước khi trì tụng Chú Đại Bi

Khi trì niệm Chú Đại Bi, bạn cần phải chuẩn bị tư tưởng thoải mái, thanh tịnh. Tắm gội sạch sẽ, thay đổi y phục nghiêm trang, không nên để cho trong người có mùi hôi.

Bàn thờ trì tụng Chú Đại Bi

Hành giả nên có một phòng riêng yên tĩnh thờ Bồ Tát ngàn tay, ngàn mắt. Nếu không có thì có thể sử dụng bất cứ tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nào. Tuy không bắt buộc, nhưng trên bàn thời nên có trái cây, hoa tươi, lư hương để cắm nhang và nước cúng. Nên để đèn sáng mỗi khi hành lễ.

tri-tung-chu-dai-bi

Cách thức ngồi, lạy khi tụng kinh Chú Đại Bi

Mỗi người nên có một tọa cụ hoặc đơn giản là một cái khăn bông sạch xếp lại làm chỗ tọa thiền. Hành giả nên ngồi theo cách thức kiết già nhưng nếu khó quá thì có thể ngồi theo hình thức bán già (ngồi xếp vằng, chân trái gác lên chân phải hoặc ngược lại). Bàn tay mặt để lên bàn tay trái, lòng bàn tay hướng lên trên và hai đầu ngón cái đụng vào nhau.

Lạy là nghi thức biểu lộ sự cung kính, tôn trọng. Tuy nhiên lối lạy cũ theo cách thức của người Trung Hoa rất nhiều điểm bất tiện, việc đứng lên quỳ xuống gây ra những tiếng động của cử chỉ và quần áo sẽ làm mất đi sự trang nghiêm. Khi tụng niệm Kinh Chú Đại Bi ta có thể lạy theo một cách tương đối đơn giản là cứ ngồi theo tư thế hành thiền, khi lạy chỉ cần cúi gập đầu về phía trước và giữ tư thế này trong một khoảng thời gian đủ để niệm câu “Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát”, xong ngồi thẳng dậy.

tung-kinh-chu-dai-bi

Cách thức trì tụng Chú Đại Bi

Tụng kinh Phật nói chung và Chú Đại Bi nói riêng đều có nhiều cách, mỗi người có thể tự chọn cho mình cách niệm phù hợp nhất. Nếu mới bắt đầu tụng hoặc ở nơi có nhiều người cùng trì tụng thì nên tụng thành tiếng to rõ ràng. Âm thanh phát ra như vừa để nhắc nhở bản thân mình chuyên tâm vào bài kinh, đánh thức tâm ý bồ đề của bản thân và những người xung quanh.

Với những người đã quen trì niệm thì có thể niệm bằng ý nghĩ, dù không phát ra tiếng nhưng trong đầu nhất mực hướng tới bài chú. Cách niệm này không dễ, nhất là đối với những người mới tụng, chưa thuộc kinh sẽ rất dễ bị mất tập trung. Chỉ những người tu tập lâu năm, có quá trình dưỡng rèn mới có thể đạt được.

Dù tụng niệm Kinh Chú Đại Bi theo cách nào thì quan trọng nhất là phải có lòng hướng Phật, chăm chú vào từng câu mà ngộ ra chân lý cuộc đời và ứng chúng vào chính bản thân mình.

Bài kinh Chú Đại Bi

Bất cứ ai niệm kinh Chú Đại Bi với tất cả tâm thành đều sẽ được tăng công đức, diệt nghiệp chướng, thành tựu thiện căn, tiêu tan sự sợ hãi. Dưới đây là bản Kinh Chú Đại Bi tiếng Việt cho mọi Phật tử có thể dễ dàng theo dõi và tụng niệm hàng ngày:

Bài kinh Chú Đại Bi tiếng Việt

Dưới đây là chi tiết những câu thần chú trong Kinh Chú Đại Bi tiếng Việt:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.

Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.

Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha.

Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.

Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha.

Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng).

bai-kinh-chu-dai-bi-tieng-viet

Lời Chú Đại Bi chia theo 84 câu dễ nhớ

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

 1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
 2. Nam Mô A Rị Da
 3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
 4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
 6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
 7. Án
 8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ
 9. Số Đát Na Đát Tỏa
 10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
 11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
 12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
 14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
 15. A Thệ Dựng
 16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già
 17. Ma Phạt Đạt Đậu
 18. Đát Điệt Tha
 19. Án A Bà Lô Hê
 20. Lô Ca Đế
 21. Ca Ra Đế
 22. Di Hê Rị
 23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
 24. Tát Bà Tát Bà
 25. Ma Ra Ma Ra
 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
 28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
 29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
 30. Đà Ra Đà Ra
 31. Địa Rị Ni
 32. Thất Phật Ra Da
 33. Giá Ra Giá Ra
 34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
 35. Mục Đế Lệ
 36. Y Hê Y Hê
 37. Thất Na Thất Na
 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
 39. Phạt Sa Phạt Sâm
 40. Phật Ra Xá Da

 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra
 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
 43. Ta Ra Ta Ra
 44. Tất Rị Tất Rị
 45. Tô Rô Tô Rô
 46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
 47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
 48. Di Đế Rị Dạ
 49. Na Ra Cẩn Trì
 50. Địa Rị Sắc Ni Na
 51. Ba Dạ Ma Na
 52. Ta Bà Ha
 53. Tất Đà Dạ
 54. Ta Bà Ha
 55. Ma Ha Tất Đà Dạ
 56. Ta Bà Ha
 57. Tất Đà Du Nghệ
 58. Thất Bàn Ra Dạ
 59. Ta Bà Ha
 60. Na Ra Cẩn Trì
 61. Ta Bà Ha
 62. Ma Ra Na Ra
 63. Ta Bà Ha
 64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
 65. Ta Bà Ha
 66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
 67. Ta Bà Ha
 68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
 69. Ta Bà Ha
 70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
 71. Ta Bà Ha
 72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ
 73. Ta Bà Ha
 74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ
 75. Ta Bà Ha
 76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da
 77. Nam Mô A Rị Da
 78. Bà Lô Yết Đế
 79. Thước Bàn Ra Dạ
 80. Ta Bà Ha
 81. Án Tất Điện Đô
 82. Mạn Đà Ra
 83. Bạt Đà Dạ
 84. Ta Bà Ha

(Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến cuối cùng).

Kinh Chú Đại Bi 21 Biến – Thầy Thích Trí Thoát tụng

Mời quý vị nghe Chú đại bi phiên bản Tiếng Việt:

5 (100%) 1 vote

Bình luận

avatar