Bài thuyết pháp Tội của ai, được Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại tư gia Phật tử Huệ Trí, London, Anh Quốc, ngày 03/06/2017.

thich-phap-hoa-toi-cua-ai

Tội của ai?

Mình có phước, mình có suy nghĩ chín chắn thì đã là có phước đức rồi. Còn ai chuyên môn suy nghĩ tiêu cực thì cũng có những cuộc sống không hạnh phúc.

Video Thượng toạ Thích Pháp Hoà thuyết pháp Tội của ai?

Phật dạy có 3 phước: Tư duy phước đức. Ta có tư duy phước đức thì biết duyên nào nên gieo, duyên nào nên hạn, để kết thiện duyên và giảm ác duyên; Bố thí phước đức là mình thấy cảnh khổ để bố thí cho người khổ hơn mình, chúng ta phát tâm; Bình đẳng phước đức, ai cần cái gì mình đáp ứng cái đó.

Tu Phật là để chúng ta có được sáng suốt, tinh tường chánh niệm để chúng ta biết chúng ta khởi cái gì. Thay vì chúng ta tư duy phước đức thì sẽ làm tổn giảm phước đức. Đặc biệt chúng ta có tư duy phước đức tốt sẽ biết khởi tâm lành, có những suy nghĩ hay, suy nghĩ tốt thì mình nên mình vì điều đó.

Mình gặp nhau đã là có duyên, việc hữu duyên của mỗi chúng ta thì chúng ta phải biết trân quý và đi theo con đường tu tập. Chúng ta giữ duyên cho tốt. Nhưng nếu chúng ta đánh mất duyên này chỉ vì những lí do bên ngoài thì đó là tội của ai?

Mọi việc đều xuất phát từ phía chính chúng ta, bởi vậy, khi chúng ta nhìn vạn vật bằng ánh mắt như thế nào thì tư duy chúng ta cũng sẽ có ứng việc đó với chúng ta. Tội của ai? Tội của chính chúng ta. Đó là vấn đề từ cái nhìn chính diện từ phía ta.

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar