Bài pháp thoại Người sắp mất sẽ thế nào? do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Bình Định, năm 2018

https://www.youtube.com/watch?v=MNcuzWQ89oc

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar