Bài pháp thoại Đừng để có hạnh phúc do thầy Thích Pháp Hòa thuyết chia sẻ  tại Bắc California, Hoa Kỳ vào ngày 10/10/2017.

thich-phap-hoa-dung-de-co-hanh-phuc

Tại sao đừng để có hạnh phúc?

Chắc hẳn khi nghe tiêu đề bài pháp thoại của Thượng toạ Thích Pháp Hoà, bạn sẽ tự hỏi tại sao lại là đừng để có hạnh phúc? Trong khi chúng ta đang đi trên con đường tu tập của Phật để loại bỏ khổ đau và đạt được hạnh phúc, đi đến miền Tây phương cực lạc.

Thượng toạ Thích Pháp Hoà thuyết giảng Đừng để có hạnh phúc

Khi nghe giáo lý của Phật là mong đạt được chân – thiện – phúc. Ba mục tiêu đó để đạt được thì chúng ta phải hiểu được con đường giác ngộ mà mình đang đi, đừng để những chấp niệm khiến chúng ta đánh mất hạnh phúc mà mình sẽ đạt được.

Đừng để có hạnh phúc cũng như lúc chúng ta đi sai trên con đường tu tập, thân tướng không đoan chánh, tâm hạnh không nhẫn nhục nên không nhận được những hạnh phúc trong đời.

Trong bài thuyết pháp Đừng để có hạnh phúc, bạn sẽ được Thượng toạ Thích Pháp Hoà chia sẻ bài kinh kệ và những điều khiến chúng ta không khởi tâm thiện, không biết biết sự từ bi, tích luỹ tâm lành để đạt đến hạnh phúc.

Con người ta luôn sân tham, đôi khi cái phước chúng ta đạt được rất đơn giản để đi đến hạnh phúc. Nhưng chúng ta lại không biết đến, có nhiều khi nỗi sân hận, giận một chút, lỗ lã sẽ khiến cả cuộc đời mình khổ đau mà không hạnh phúc.

Bần cùng giả, khang kham trung lai – đời này mình nghèo do mình bòn sẻn mà ra, mình bòn sẻn từ vật chất cho đến học thức.

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar