Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia 18 được Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada vào ngày 09/07/2016.

bo-tat-tai-gia-thich-phap-hoa
Bồ tát tại gia là chính khi người tu có thể thực hành phật pháp, diệt tham sân si

Bồ tát tai gia là như thế nào?

Đức Phật đã nói cho chúng ta thấy được cái khác giữa những bậc thanh văn, duyên giác và Phật. Thanh văn là những người nghe nói, duyên giác là những người chịu khó suy nghĩ, Phật là những người đã thực chứng. Khi chúng ta nghe Phật, chúng ta thực chứng, thực hành, diệt tham, sân, si để có thể thành Phật.

Video thầy Thích Pháp Hoà thuyết pháp Bồ tát tại gia 18

Khi chúng ta thực sự niệm Phật, giảm tham, giảm sân, giảm si trong cuộc sống hàng ngày. Cùng giác ngộ nhưng là những bậc khác nhau. Khi chúng ta nghe nói, có suy nghĩ một chút mà chưa thực hành thì chưa đạt đến cấp bậc.

Phật cũng nói cho chúng ta cách tu trong đời sống hàng ngàng, chúng ta sạch đượcc trí, tâm, nhưng chưa sạch được hành động hàng ngày thì cũng chưa thật sự đi đúng. Khi chúng ta tu tập, niệm Phật mà gặp phải chướng, nếu chúng ta vượt được đó thì chúng ta đạt được công đức.

Bồ tát tại gia 18 là cách Phật dạy chúng ta tu tập như thế nào. Chúng ta phải sáng suốt, không nhầm lẫn biết rõ mọi căn cơ, để khi nói với người lớn hay trẻ con thì tình thương vẫn như nhau nhưng cách nói có khác.

Bồ tát tại gia 18 là một trong những khoá học mà Thầy Thích Pháp Hoà hướng dẫn cho các Phật tử biết cách tu tập đúng đắn, hiểu hơn về Đức Phật trong qua trình tu tập của mình.

Nghe thêm bài thuyết pháp của Thầy Thích Pháp Hoà tại đây.

5 (100%) 1 vote

Bình luận

avatar