Bài pháp thoại Bồ tát tại gia 15 do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng vào ngày 25/06/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada.

bo-tat-tai-gia-15-thich-phap-hoa
Bồ tát tại gia 15 là một phần trong việc giảng giải Kinh U bà tắc giới.

Thuyết pháp Bồ tát tại gia 15

Kinh U bà tắc giới chủ đề bồ tát tại gia phẩm thứ tư. Phẩm thứ tư là phẩm giải thoát.

Trong bộ kinh này nói đến việc con người tu tâm. Mỗi người đều có hạt giống giác ngộ, hạt giống bồ đề như Kinh U Bà tắc giới đã nói. Nhưng để tăng trưởng hạt giống bồ đề thì mỗi người phải tăng cường tu tập.

Video Thầy Thích Pháp Hoà thuyết giảng Bồ tát tại gia 15

Bồ đề là giác ngộ, khi nghe biết đến gọi là giác, biết rồi mà quên được nhắc lại gọi là ngộ. Người muốn có chủng tử bồ đề tăng trưởng thì phải tuân theo 5 điều, 6 pháp. .. Đó là những điều một vị bồ tát phải làm.

NHững điều được nói trong Bồ tát tại gia 15 của Thượng toạ Thích Pháp Hoà thuyết giảng giúp những Phật tử có thể thực hành tại nhà, tu đến cho đến Ba la mật. Tức là làm việc cho rốt ráo, đến cùng, đừng bao giờ buông lung.

Khi chúng ta đọc kinh tại nhà có thể không hiểu hết những điều trong bộ kinh dạy chúng ta tập tốt này, thì khi được Thầy Thích Pháp Hoà giảng dạy thì sẽ hiểu rõ hơn. Từ đó giúp mình thực hiện tu tâm, dưỡng tính tốt nhất.

Mỗi người cần có sự kiên trì và sẽ đi đến con đường giác ngộ đúng đắn và có thể thực hiện những phép tu tốt nhất hàng ngày và mọi lúc mọi nơi. Đó là điều mà Bài thuyết pháp bồ tát tại gia đang nói đến.

Bạn có thể xem thêm các bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Pháp Hoà tại đây.

5 (100%) 1 vote

Bình luận

avatar