Bài pháp thoại Tham thiền được Thầy Thích Pháp Hoà thuyết giảng tại Vancouver, vào ngày 03/07/2011.

tham-thien-thich-phap-hoa
Tham thiền có như con người chưa loại bỏ được cái tham – sân – si của mình

Tham thiền tốt hay xấu?

Khi chúng ta tu tập theo pháp hạnh của Phật thì có một trạng thái để tu tâm tốt nhất là Thiền.

Thiền là một trong những trạng thái tâm linh của một hành giả đã chứng ngộ. Đây là mọt trong những trạng thái khi tâm của chúng ta nghe và biết những sự vật hiện tượng xảy ra xung quanh chúng ta. Khi người đã Thiền định tốt thì cũng sẽ hiểu sâu trong tâm hồn mình, không mắc phải những thăng trầm vinh nhục trong cuộc đời bà không động tâm với thế gian.

Bài thuyết pháp Tham thiền của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Khi tâm thanh tịnh thì cũng là lúc chúng ta đạt được những thành quả đầu tiên trên con đường tu tập của mình. Nhưng nếu tham thiền thì lại có ý nghĩa khác đi.

Khi chúng ta tham thiền không nên quan tâm thở ra dài hay ngắn, chúng ta chỉ để ý tâm chúng ta không lăng xăng, tịnh tư lự, khi chúng ta biết tâm đi ra rồi lại quay về. Tu Thiền, tu tịnh, tu mật là để tịnh tâm, cách làm nó khác.

Chúng ta lắng tâm để suy nghĩ có chiều sâu, tâm tịnh. Tham thiền giúp chúng ta định trí, thông hiểu và dùng trí tuệ của mình cắt đức những cái xấu xa của mình, Song quá trình này chúng ta phải giữ đợc sự sáng suốt, hoà nhập và tâm trí trong lúc sức khoẻ bình thường.

Như vậy, tham thiền không phải xấu mà nó là quá trình hành trì, tu tập nhưng không bị cái tham – sân – si xâm chiếm lấy mình. Bạn có thể nghe thêm những chấp, vướng mắc trong lòng ở quá trình tu tập, thiền định của Thượng toạ Thích Pháp Hoà.

Xem thêm bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Pháp Hoà tại đây.

5 (100%) 1 vote

Bình luận

avatar