Bài thuyết pháp Sống trong thực tại được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Hải Đức, Regina, Canada, ngày 15/9/2017.

Người sống trong thực tại có hạnh phúc?

song-trong-thuc-tai-thich-phap-hoa

Có những điều xảy ra trong cuộc sống chúng ta không thể bết trước và phòng bị được. Bởi vậy, người sống trong thực tại cũng như việc sống nay, chết mai thì chúng ta hãy sống trọn vẹn từng giây, từng phút.

Video bài thuyết pháp Sống trong thực tại của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Đã bao giờ chúng ta tự đặt cho mình một câu hỏi là sống để làm gì? Sống để làm chi? Ai cũng có định nghĩa sống cho riêng mình. Vì mỗi người đều có những sở thích và mong muốn cuộc sống khác nhau.

Mỗi người tuỳ theo tập nghiệp trở thành một thói quen để chúng ta thường chúng ta hành động trong cuộc đời.

Sống thì ai cũng sống, nhưng người biết sống thì luôn ai vui hạnh phúc. Người thì sống vì quá khức rồi tương lai mà không biết sống cho hiện tại. Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa tới, tại sao chúng ta lại phải làm như vậy?

Hiện tại mình làm cái gì thì hãy cố gắng làm trọn vẹn, chứ đừng buồn khổ. Chúng ta là ai thì cũng đều làm để sống. Quan trọng là chúng ta biết sống. Đó là sống trong thực tại.

Khi chúng ta biết mục đích của cuộc sống, nhưng chúng ta không biết sống đơn giản. Quan trọng ta phải thấy rõ là ta sống để làm gì? Cũng như người Phật tử khi tu tâm thì phải biết chúng ta đang biết chúng ta làm cái gì, nhìn rõ con người mình.

Bài giảng Sống trong thực tại của Thượng toạ Thích Pháp Hoà sẽ cho chúng ta hiểu rõ mình muốn gì từ trong tâm thức của mình.

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar