Bài thuyết pháp Pháp giáo hóa của Phật do Thầy Thích Pháp Hòa  giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 14/05/2017.

phap-giao-hoa-cua-phat-thich-phap-hoa

Pháp giáo hoá của Phật như thế nào?

Nếu bạn là một người Phật tử đang học Pháp thì đó là lúc bạn đang được giáo hoá bởi Phật. Bởi những giáo lý của Phật vạch ra con đường cho chúng ta sẽ đi để giúp chúng ta không còn lâm vào khổ đau mà luôn hạnh phúc.

Video Pháp giáo hóa của Phật – Đại đức Thích Pháp Hoà

Không khởi tâm sân hận, có lòng từ bi, thích nghe chính pháp, tạo tượng Phật cúng giường, đó là 4 điều Phật dạy để chúng ta có tâm hồn thanh tịnh. Trong cuộc sống của chúng ta không yêu thì giận, chính điều đó ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm, khiến thân mình không thanh tịnh, tâm không thể thanh tịnh.

Để con người không sân hận nhưng phải trụ vào lòng tù bi. Chúng ta có thể không có gì hết nhưng không thể không có lòng từ bi. Như tâm hồn con người như một cái cây, nhưng trồng trên một mảnh đất khô cằn, mà không có gì tưới tắm. Nếu tâm chúng ta được xây dựng bởi chánh pháp, bởi những lời Phật dạy thì sẽ thay đổi được từ tâm đến thân, thảnh thơi trong tâm hồn, nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống. Vì lẽ đó ít nhiều mỗi ngày hãy để giáo pháp thấm vào tâm mình mỗi ngày để có được sự thay đổi. Đó là pháp giáo hoá của Phật.

Trong bài thuyết pháp Pháp giáo hoá của Phật do Thượng toạ Thích Pháp Hoà giảng sẽ giúp bạn hiểu hơn về những điều mà tâm hồn bạn đang chuyển biến khi nghe và thực hành Phât pháp hàng ngày.

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar