Bài thuyết pháp Oán Kết được thầy Thích Pháp Hòa giảng tại đạo tràng chùa Giác Sơn Laurel MD, Hoa Kỳ vào ngày 18/08/2017.

oan-ket-cua-thich-phap-hoa

Oán kết trong đời do tâm chính ta

Chúng ta thường nghe việc kết oán của một người và những hậu quả của nó. Song chúng ta liệu đã hiểu những oán kết đấy từ đâu mà có chưa? Đó chính là do tâm của chúng ta. Nếu tâm chúng ta đủ từ bi, đủ thanh tịnh thì những oán kết đã không hình thành.

Video pháp thoại Oán Kết của Đại đức Thích Pháp Hoà

Tâm của chúng ta là một mảnh đất, nếu không được cảy xới, tưới tắm thì chúng sẽ luôn khô cằn. Nếu chúng ta có gieo một hạt giống tốt vào mảnh đất đó thì chúng cũng sẽ không nảy mầm và phát triển tươi tôt được.

Cũng như những Phật tử chúng ta, nếu chỉ nghe một bài pháp một lần mà không nghe lại lần nữa thì cũng như nước trôi tuột đi. Cho nên mình là Phật tử đã từng gieo hạt giống, nếu không siêng năng tưới tắm thì hạt giống sẽ không nảy ra được. Do dó, hãy luôn chăm sóc, tưới tắm cho tâm hồn mình.

Tâm hồn của chúng ta học theo Phật, không chứa sân hận, mà luôn bao la, từ bi đối với chúng sinh. Là một Phật tử ta học theo Phật pháp, học theo giáo lý và đi theo con đường của ngài để giúp tấm lòng ta cũng rộng lớn và bao la như Phật, để không có những oán kết trong đời.

Khi chúng ta yêu, chúng ta hận, và kết oán với ai đó thì lúc đó tâm hồn mình cũng bị sân hận xâm chiếm. Vì thế, chúng ta phải luôn luôn sử dụng mưa pháp để trôi dạt hết phiền não, suy nghĩ dễ thương không tạo oan trái với người xung quanh.

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar