Nhắc tới phật pháp nhiệm màu hẳn trong chúng ta nghĩ ngay tới những điều kỳ diệu? Trong cuộc sống có rất nhiều bài giảng về phật pháp nhiệm màu, câu chuyện phật pháp nhiệm màu.

bai-giang-ve-phat-phap-nhiem-mau

Bình thường phật pháp nhiệm màu không phải ai cũng hiểu rõ chân lý của nó được.

Trong cuộc sống khi chúng ta yên bình vui vẻ thì ít có ai cầu xin phật này nọ! Nhưng một khi gặp một vấn đề bế tắc nào đó là đa số nghĩ về phật, cầu xin phật phù hộ, trợ giúp cho.

Nói tới đạo phật.

Là con người nói tới luật nhân quả nghiệp báu, một nguyên lý mà con người phải lãnh lấy trách nhiệm hành động của mình, không phải do thần linh quy định, con người sinh ra trên cõi đời này khác nhau trên mọi phương diện như có người xinh đẹp kẻ lại xấu xí, người giàu sang kẻ ngèo khổ, người lành mạnh kẻ tật nguyền, người thông minh, kẻ ngu si. Tất cả đều do định luật nhân quả chi phối qua nhiều kiếp sống quá khứ cho đến hiện tại và kéo dài mãi cho tới đời sống vị lai. Luật nhân quả phủ trùng tất cả vạn vật, bởi vì không hiểu được giáo lý nhân quả cho nên có nhiều người chạy đuổi theo danh vọng vật chất, giành dật sát phạt lẫn nhau làm cho máu đổ đầu rơi, gây tạo nhiều ác nghiệp để rồi phải lãnh thọ ác báo. Người tin hiểu luật nhân quả nghiệp báo, không bao giờ đi tìm hạnh phúc cho mình một cách tham lam, ích kỷ độc ác, lúc nào họ cũng gieo nhân lành, làm lợi ích cho mọi người, đem hết tâm lực phụng sự cho tất cả chúng sanh.

Vậy quý vị, đạo hữu nào muốn tìm hiểu rõ hơn về phật pháp nhiệm màu xin hãy nghe video sau.

Nam mô a di đà phật!

5 (100%) 1 vote

Bình luận

avatar