Bài giảng Lợi ích tu học của Đại đức Thích Pháp Hoà gồm hai phần được thuyết pháp tại Thiền Đường Mây Từ, Santa Ana, Nam Califonia, Mỹ vào ngày 22.6.2018. Trong dịp 2 ngày tu học kỷ niệm mắt thương nhìn đời tròn 10 tuổi.

loi-ich-tu-hoc-thich-phap-hoa
Lợi ích tu tập khi bạn thấy được hạnh phúc, thanh thản trong tâm hồn.

Lợi ích tu học có rất nhiều và mỗi người đều nhận thấy điều đó khi bắt đầu quá trình tu tập. Điều đó có thể tự cảm nhận hoặc có thể là do người khác nói chúng ta mới biết đến. Trong bài thuyết pháp lợi ích tu học của mình, Thượng toạ Thích Pháp Hoà đã có những kiến giải để giúp Phật tử hiểu rõ hơn về lợi ích của việc tu tập.

Lợi ích tu học cho người hỷ lạc 

Con người có hỷ lạc. Đó là niềm vui bên ngoài và từ tận đáy lòng từ bên trong. Những điều mà khi người ta tu tập thấm được giáo pháp thì sẽ thấy được hỷ lạc từ tận sâu trong tâm hồn của mình.

Video Lợi ích tu học của Thầy Thích Pháp Hoà( Phần 1).

Phật dạy “ly sinh hỷ lạc” – khi mình bỏ được những chấp được, nỗi buồn bên ngoài, thì mỗi người có được sơ thiền. Có thể khóc khi tụng kinh nhưng đó không phải khóc của đau khổ, mà đó là khi người ta vui khi được tiếp xúc với Phật pháp.

Video Lợi ích tu học của Thầy Thích Pháp Hoà( Phần 2).

Bởi vậy, trong bài giảng lợi ích tu học của Thầy Thích Pháp Hoà sẽ giúp mỗi người hiểu được việc tu tập, tụng kinh, hành thiền giúp tâm tịnh, thân tịnh và đạt đến những thành quả tốt hơn trong quá trình tu tập của chính mình.

Không chỉ tu tập mà những điều Thầy Thích Pháp Hoà nói trong bài thuyết pháp lợi ích tu học giúp chúng ta giác ngộ từng tý, từng tý một đến trạng thái của Phật trong cuộc sống của mình.

Có những cái nghe người ta không tăng trưởng lợi ích, có những cái nhìn không khiến người ta mở con mắt. “Kiến văn ích” – Thấy nghe có lợi ích. Đó là bài thuyết pháp Lợi ích tu học của Đại đức Thích Pháp Hoà.

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar