Bài thuyết pháp Hạnh quả sa môn được Đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa giảng vào ngày 05/02/2017 tại chùa Hải Đức, Canada.

hanh-qua-sa-mon-thich-phap-hoa
Hạnh quả sa môn là thành quả của quá trình tu tập

Hạnh quả sa môn là như thế nào?

Các hạnh tu của sa môn, hạnh quả là cách tu của chúng ta có kết quả, chứ không muốn sống qua ngày đoạn tháng uổng phí đi đời tu của mình.

Khi còn là Thái tử, Đức Phật đi cầu đạo tại các tu sĩ, khi thầy chứng quả Bồ đề, tức là thầy đã giác ngộ, thấu suốt tất cả đạo lỹ, lẽ thật trên thế gian từ vô thường, vô ngã nhân sinh. Khi chúng ta tu, học theo Phật thì chúng ta cũng muốn có kết quả, cũng được chứng quả như Phật.

Thầy Thích Pháp Hoà thuyết pháp Hạnh quả sa môn

Khi chúng ta gặp cùng một vấn đề như trước kia nhưng chúng ta thường quan trọng hoá các vấn đề khen chê. Khi mình không lên xuống bởi các vấn đề khen chê, thì quán lại chúng ta đã có kết quả. Hạnh quả sa môn cũng có ý nghĩa như thế.

Một vị sa môn có 5 hạnh: có giới hạnh tức là giữ giới, Phật tử tại gia cũng giữ 5 giới; Phải hộ trì chắc chắn 5 căn, nếu không có sự hộ trì mà để chúng rong ruổi theo trần cảnh thì chúng ta sẽ bận rộng vô cùng mà không được thanh tịnh, chúng ta phải có sự tĩnh lặng, quán chiếu; Tiết chế ăn uống, con người của chúng ta ăn một ngày 4 bữa, và quá cầu kỳ. Sở dĩ con người bệnh do ăn uống, hoạ do nói mà ra; chú tâm cảnh giác, người tu sống ở đời phải cảnh giác cái thô, cái vi tế…

Bạn có thể nghe thêm các bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Pháp Hoà tại đây.

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar