Nhạc Chú Đại Bi MP3 hiện đang được rất nhiều thính giả tìm nghe.  Bản nhạc có giai điệu sâu lắng, nghẹ nhàng như đưa con người ta vào cõi an lạc, tịnh tâm và quên hết muộn phiền.

chu-dai-bi-mp3Chắc hẳn bạn cũng đã biết sự hiển linh kỳ diệu của Chú Đại Bi: cứu khổ cứu nạn chúng sanh khỏi bệnh tật, nghiệp chướng; hóa giải chướng duyên, tội ác; giúp con người có sức mạnh vô biên tự mình giải thoát khỏi ách ngục hình của tha nhân; đem đến cho con người sự vui tươi… Nghe nhạc Chú Đại Bi MP3 có thể sẽ không nhanh chóng được công đức như việc trì tụng Chú Đại Bi, nhưng lại rất thích hợp để các bạn nghe trước khi ngủ hay đang cần sự thư giãn, tịnh tâm, hóa giải phiền não…

Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Phạn MP3

Hiểu về Nhạc Chú Đại Bi tiếng Phạn MP3

Chú Đại Bi nguyên âm tiếng Phạn là một dạng ngữ âm Dharani, chỉ có âm, những âm ấy khi nghe có thể diệt hết vọng tưởng, thân tâm thanh tịnh, an lạc. Ngữ âm Dharani có công năng rất lớn trong việc tác động tâm lý con người và chúng sanh. Những lời nói, từ ngữ thông thường mà mọi người sử dụng hàng ngày đều là ngữ âm Dharani hết đấy. Từ ngữ thô kệch khó nghe thì làm cho tâm người sân hận, chán ghét. Từ ngữ mềm mỏng, êm tai thì làm cho tâm người si mê. Từ ngữ mạnh mẽ, khiêu khích thì làm tâm người khởi lên tranh đấu… Chung quy thì đa số ngữ âm đều khiến cho tâm người mê loạn, chỉ có những ai hiểu được ngữ âm Dharani mới có thể tránh được các si mê cho mình và cho người.

Nhạc Chú Đại Bi MP3 tiếng Phạn với đặc điểm là sử dụng những từ ngữ không có nghĩa, người nghe không thể hiểu sai lạc và tập trung hơn. Những câu chú được phổ nhạc với những cung bậc khác nhau giúp dẹp trừ các chướng phiền não, người nghe nương theo ngữ âm mà diệt vọng tưởng sẽ được lợi ích rất lớn.

Lời nhạc Chú Đại Bi Tiếng Phạn

MAHA KARUNIKATSITTA DHARANI

Namo ratnatrayaya

Namo arya, avalokiteshvaraya,

Bodhisatvaya, maha satvaya,   maha karunikaya,

Aom, sarva rabhaye, sudhanadasya,

Namo skrta imo arya, avalokiteshvara lamdhaba,

Namo narakintri, heri maha vadha same, sarva atha dusubhum ajeam, sarva sada nama pasattva

Nama vaga mava du du, tadyatha:

Aom, avaloka, lokate karate, ehre, maha bodhisatva, sarva sarva, mara mara, mahe mahe hrdayam

Kuru kuru karman, dhuru dhuru vajayate,

Maha vajayate, dhara dhara, dhirini svaraya, jara jara.

Mamavamara, muktele ihe ihe, tsinda tsinda, arsam pratsali vasa vasam, prasaya,

Huru Huru mara, huru huru heri, sara sara, siri siri, suru suru

Bodhiya bodhiya, bodhaya bodhaya, maitreiya, narakintri

Dhrisanina, pasamana svaha,

Siddhaya svaha, maha siddhaya svaha,

Siddhayoge, svakaraya, svaha,

Narakintri svaha, mara nara, svaha,

Sira simha mukhaya, svaha, sarva maha astaya, svaha,

Tsakra astaya, svaha,

Padma kastaya, svaha,

Narakintri vagaraya svaha,

Mavarisankraya svaha,

Namo ratnatrayaya, namo arya, avalokite shvaraya, svaha.

Aom siddhyantu mantra padaya svaha.

chu-dai-bi-tieng-phan

Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Việt MP3

Hiểu về nhạc Chú Đại Bi tiếng Việt

Kinh Chú Đại Bi nằm trong phần Thập Chú sau Năm Đệ Lăng Nghiêm đã trở nên một phần thiết yếu trong mỗi thời khóa công phu, hộ niệm thường xuyên. Ngày nay, bài kinh Chú Đại Bi còn được các nhạc sĩ và ca sĩ phối nhạc thành những bản nhạc với nhiều phong cách khác nhau. Tuy nhiên vẫn bảo vệ được bản chất tinh túy của bài chú. Nếu như các tăng ni và phật tử khi đọc tụng kinh Chú Đại Bi đã tạo ra âm giai rất êm tai, thành kính và trang nghiêm thì với các bài nhạc Chú Đại Bi  MP3 tiếng Việt, các nhạc sĩ đã khéo léo phối bè và đưa bài chú Đại Bi về chân trời nghệ thuật xa hơn mà những ngỡ rằng chúng ta đang ở nơi chánh điện tu học thời khóa đọc tụng của chính chư tăng ni và phật tử.

Lời Nhạc Chú Đại Bi tiếng Việt

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

Nhạc Chú Đại Bi MP3 được xem là một bản nhạc để củng cố thân tâm của chúng ta trước mọi chướng duyên. Chướng duyên ở đây được hiểu là thế lực ma chướng, u minh. Ngay từ câu đầu tiên chúng ta đã thấy được bóng dáng của Bồ Tát Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắt “Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi tâm Đà la ni…”. Có lẽ như vậy mà không ít người tìm nghe nhạc Chú Đại Bi MP3 với mong muốn cầu an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày và từng bước tiến đến giác ngộ.

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar