Bài pháp thoại Cầu Phước được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 29-5-2018 tại Chùa Phổ Đức Calgary, Canada. Đây là ngôi chùa mới kiến tạo để là nơi tu tập cho những người muốn tĩnh tu nhân dịp kỷ niệm Đức Phật đản sinh 2642.

cau-phuoc-cua-dai-duc-thich-phap-hoaCầu phước là điều chúng ta tích phước đức hàng ngày

Trong cuộc sống hàng ngày, người người đều muốn cầu phước, cầu đức cho mình cho những người thân của mình. Song việc cầu phước của mỗi người là khác nhau. Với những người đang tu tập và đi theo Đạo Phật thì lại rất khác.

Video Cầu phước của Thượng toạ Thích Pháp Hoà.

Như Lai Phật tổ đã nói 6 điều cầu phước là: Bố thí, nhẫn nhục, dạy dỗ, nói pháp nói nghĩa, bảo hộ chúng sinh, cầu đạo vô thường. Ngày nào mình cũng quy y tăng, tự quy y Phật, cầu cho chúng sinh thể giải đại đạo, thì chúng ta có thể đi trọn trên con đường lớn – đường tu đạo.

Mỗi chúng ta, những Phật tử có thể không làm hết 6 điều Phật dạy như trên, thì chúng ta cũng có thể thực hiện từng điều một. Bố thí cho những người nghèo khổ hơn mình, hoặc nhẫn nhục và cầu đạo, cầu phước cho mỗi người.

Bài thuyết giảng Cầu phước của Thầy Thích Pháp Hoà sẽ cho chúng ta biết đâu là con đường tu học đúng đắn, để có những phước đức để cho chúng ta không chỉ trong đời này mà còn nhiều đời về sau. Làm phước thì phải trọn vẹn thuận lợi từng ngày, từng giờ và luôn ghi nhớ điều đó.

Ai ai cũng cần Phước đức, bởi người sống ở đời có 6 thứ phước nên cầu, 6 thứ phước nên cho. Vì vậy, khi nghe bài thuyết pháp Cầu Phước của Thầy Thích Phước Hoà sẽ giúp bạn biết rõ hơn mình nên làm điều gì trong cuộc sống, và làm khi đủ duyên, đúng lúc.

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar