Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 8 do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada vào ngày 12/03/2016.

Bo-tat-tai-gia-phan-8-thich-phap-hoa
Bồ tát tại gia phần 8 lại tiếp tục những giảng giải để chúng ta tu tâm hàng ngày

Bồ tát tại gia phần 8

Tiếp tục bài thuyết pháp của kinh Ưu bà tắc giới với chủ đề Bồ tát tại gia phần 8.

Con người nếu bằng lòng với những gì mình có thì sẽ có đức Phật dược sư trong sáng nơi mình thì sẽ thắp lên được ngọn đèn đó.

Video bài pháp thoại Bồ tát tại gia phần 8 – Thích Pháp Hoà

Bài thuyết pháp này giúp ta hiểu về liễu nhân và sanh nhân của Đức Như Lai nói.

Người phát tâm Bồ Đề là sanh nhân hay liễu nhân?

Sanh nhân là những nguyên nhân phát sinh ra sự vật.

Liễu nhân là nguyên nhân phát triển sự vật.

Ví dụ khi mình đi xuống bếp mở tủ lạnh ra thấy các nguyên liệu nấu ăn đã có sẵn. Đó là liễu nhân. Nhờ nó mới có thể phát sinh nhân có nồi canh chua. Mọi sự vật đều có liễu nhân và sanh nhân.

Trong bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 8 của Thượng toạ Thích Pháp Hoà sẽ giúp chúng ta hiểu tất cả sự vật sự việc đều có nguyên nhân của nó. Đồng thời nó cũng giống như nhân quả trong vũ trụ nhân sinh.

Trong bài kinh Phật có nói đến nguyên nhân của những sự vật sự việc, nhưng trong mỗi chúng ta dù tâm rất rộng lượng nhưng chúng ta vẫn có một sự hữu lậu, vô lậu.  Với những vị  A La Hán đã hết điều này nhưng chúng ta vẫn còn điều này.

Dù không rỉ nhiều, nhưng tựu trung lại trở thành một khối khiến rất nhiều người đau khổ trong cuộc đời.

5 (100%) 1 vote

Bình luận

avatar