Bài pháp thoại Bồ tát tại gia phần 10 do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng vào ngày 25/03/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada.

bo-tat-tai-gia-phan-10-thich-phap-hoa
Mỗi phần bồ tát tại gia là một hướng dẫn cho các cư sĩ

Bồ tát tại gia phần 10 – kinh Ưu bà tắc giới

Kinh Ưu bà Tắc giới thuộc Phật giáo Đại thừa nói về những giới và pháp tu của những người tu sĩ tại gia. Quyển kinh này có 2 phần, dày và giáo lý sâu, chúng ta có thể nghe nhiều lần để thông được.

Video bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 10 – Thích Pháp Hoà

Ưu bà tắc giới – là Phật dạy, các giới luật dành cho những vị tại gia thọ để trở thành bồ tát tại gia.

Kinh là những gì Phật dạy, nói về sự phát tâm của bồ tát, nếu như chúng ta không thấy cảnh khổ chúng ta sẽ không phát tâm và tu tốt được.

Chúng sinh đối với sự vật không ngã và ngã sở nên phát tâm từ bi. Đó là câu nói trong kinh, tức khi bồ tát phát tâm mà không có ngã và vật sở hữu của mình mà lại tưởng có hữu và sở hữu của ngã. Thực sự con người tự thân cũng không có thật.

Mình là ngã nhưng nó cũng không tồn tại, không có thật nên những cái thuộc về mình cũng không có thật. Khi chúng ta nói tôi là gì đó. Nhưng thực sự nếu mình quán cho kỹ thì minh không có thứ gì thực sự thuộc về mình.

Ví như chúng ta kết hôn mà người vợ hoặc người chồng không hợp ta phải ly hôn thì sẽ không còn là gì của nhau nữa. Nếu chúng ta quán sát cho kỹ thì ở đời không có gì thuộc về mình hết.

Khi nghe bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 10 của Thầy Thích Pháp Hoà thì sẽ hiểu được những thứ tham sân si đó sẽ không là của mình đâu. Hãy sống phát tâm để hạnh phúc.

5 (100%) 1 vote

Bình luận

avatar