Bồ Tát Tại Gia 65 là bài giảng phật pháp rất hay tiếp theo của  Bồ Tát Tại Gia 64 phẩm thứ 20 phẩm nói về quy y tam bảo.

Thanh tịnh tam quy trang 317  cùng do thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm địa chỉ : 11328 – 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093 .Để cảm nhận sự sâu sắc của bài giảng này mời quý vị ,quý phật tử cùng lắng nghe trong video sau! Nam Mô A Di Đà Phật.

Xin mời quý vị phật tử cùng lắng nghe chi tiết:

https://www.youtube.com/watch?v=l576iMvyqKw

 

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar