Pháp thoại Bồ tát tại gia 17 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng vào ngày 09/07/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada.

bo-tat-tai-gia-thich-phap-hoa-17
Bồ tát tại gia 17 hướng dẫn bạn tu tập đúng đắn

Nội dung thuyết pháp Bồ tát tại gia 17

Kỳ thứ 17 của Bồ tát tại gia. Trong bài thuyết pháp của mình Thầy Thích Pháp Hoà giải thích để các Phật tử hiểu hơn về điều này.

Video thuyết pháp Bồ tát tại gia 17 của Thích Pháp Hoà

Trong kinh Ưu bà tắc giới, Đức Phật nói nghi có hai loại: 1 phiền não nghi và vô ký nghi. Nghi là một trong 6 căn bản phiền não làm chướng ngại đường tu của mình. (Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến). Nghi chúng ta nghi ngờ người khác thì mình đã không thể gần gũi với họ.

Với các ví dụ trong bài thuyết pháp của mình sẽ giúp Phật tử hiểu được về chữ nghi trong đời sống.

Khi chúng ta tu tập, hoặc lên chùa mà tâm mình còn bất an thì rất uổng phí. Khi tâm chúng ta không còn bình an nữa thì đó gọi là phiền não. Bất cứ một trạng thái nào mà tâm không an thì đều là phiền não.

Tại sao cũng là bồ đề giác ngộ, nhưng khi mình đoạn được nghi, thực hiện được điều này. Chỉ có Đức Phật có thể đoạn 2 loại nghi này mà có thể thành Phật.

Hiện nay mình tu có thể tâm tạm sạch, tâm tịnh, nhưng thân chưa tịnh, thì lúc đó rất khó để đạt được thành tựu. Đối với Phật thì thân tâm đều trong sạch, nên mới có thể nhìn thấu mọi chân lý trong cuộc đời. Đó là những gì có trong bài thuyết pháp Bồ tát tại gia 17 của Thích Pháp Hoà.

Xem thêm những bài giảng của Thượng toạ Thích Pháp Hoà tại đây.

5 (100%) 1 vote

Bình luận

avatar