Nghe tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu để bày tỏ lòng tri ân, báo hiếu ân đức của đấng sinh thành nên chúng ta nhân dịp lễ Vu Lan.

Qua hàng nghìn năm, Vu Lan báo hiếu chính là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mạnh liệt nhất của đời sống tinh thân mỗi người dân Việt Nam. Trong truyền thống đạo lý người Việt thì báo đáp cha mẹ, ông bà tổ tiên chính là thể hiện đạo hiếu có ý nghĩa quan trọng nhất trong đời sống chúng ta. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu đã trở thành ngày lễ mang đậm nét nhân văn, thể hiện rõ đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Nguồn gốc lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích Bồ Tát Mục kiều liên đại hiếu đã cứu mẹ mình khỏi kiếp ngạ quỷ. Từ đó, lễ Vu Lan đã trở thành ngày tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên. Có ý nghĩa nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có. Nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ công ơn sinh dưỡng của cha mẹ.

Kể từ khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam thì ngày lễ Vu Lan đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu , báo ân phù hợp với tinh thần tín ngưỡng đền đáp công ơn tổ tiên có ý nghĩa thiêng liêng của người dân Việt.

kinh vu lan bao hieu 3

Ý nghĩa ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Lễ Vu Lan báo hiếu không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà đã trở thành lễ hội văn hóa tình người. Pháp hội Vu Lan còn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc về đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Ngày lễ Vu Lan có ý nghĩa báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, không chỉ là ngày lễ của Phật tử mà đã trở thành một lễ hội văn hóa tinh thần chung của cả xã hội mang đến thông điệp về lòng biết ơn như một biểu hiện và cư xử văn hóa đáng được con người lưu tâm.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, tinh thần đạo hiếu cần được đề cao và biểu dương mạnh mẽ hơn để truyền thống đó luôn được bồi đắp, ngày càng trở thành sức mạnh văn hóa của dân tộc hôm nay và mãi mãi về sau.

Ý nghĩa đúng đắn và đầy đủ của Kinh Vu Lan Báo Hiếu

Lòng hiếu đạo của con cái đối với cha mẹ không chỉ thể hiện trong ngày lễ Vu Lan. Công ơn cha mẹ như trời bể, làm con suốt đời báo ơn cha mẹ vẫn chưa đủ Tuy nhiên, khi báo hiệu thì con cái phải thể hiện quan niệm sáng suốt và đúng đắn mới thật sự có ý nghĩa:

Báo hiếu về vật chất

Con cái phải hầu hạ thờ cúng, thay làm các việc nặng nhọc săn sóc miếng ăn giấc ngủ không để cho cha mẹ mình thiếu thốn. Tuy nhiên, con cái cũng phài sáng suốt khi báo hiếu cha mẹ, không nên quá chiều theo những mong muốn của cha mẹ mà tạo ra nhửng nghiệp dữ gây tội để làm cho cha mẹ mình được sung sướng về vật chất. Làm như vậy không phải là báo hiếu mà chính là bất hiếu gây ra tội lỗi thêm cho cha mẹ và chính bản thân mình.

Bên cạnh đó, báo hiếu về vật chất dù cho đầy đủ đến mấy đi nữa cũng chẳng qua là làm cho cha mẹ mình được vui vẻ thỏa mãn trong kiếp hiện tại. Cái dư giả vật chất là vui giả tạm vui trong sanh tử luân hồi. Chính vì thế, nếu chỉ báo hiếu về vật chất thôi là chưa đủ.

Báo hiếu về tinh thần

Con cái phải biết báo hiếu tinh thần cho cha mẹ. Báo hiếu về tinh thần chính là làm sao cho tinh thần của cha mẹ được nhẹ nhàng đi dần đến chỗ được giải thoát. Con cái phải khuyên cha mẹ tin vào nhân quả tội phước và quy y Tam Bảo, bố thí phóng sinh, niệm Phật, làm việc lành nhằm tu nhân để được giải thoát. Có như vậy thì không những ở hiện tại cha mẹ được yên vui mà đời sau cũng được nhiều phước báo.

Sơ lược nội dung Kinh Vu Lan Báo Hiếu

Nội dung Kinh Vu Lan Báo Hiếu gồm có 3 phần:

Phần 1: Nguyên nhân Đức Phật thuyết kinh

Ngài Mục Kiền Liên là đại đệ tử của Thế Tôn, với lòng hiếu thảo mong muốn giúp đỡ mẹ mình đã lâu, nay nhân dịp Ngài chứng đắc sáu phép  thần thông, liền muốn dùng những thần thông ấy tìm xem người mẹ quá cố của mình hiện thời đang ở đâu, để cứu giúp và báo đáp ân đức sinh thành.

Ngài đã dùng Thiên nhãn thông để nhìn suốt khắp sáu cõi, thì biết được rằng mẹ mình đang ở cõi ngạ quỹ, bị bỏ đói chỉ còn trơ da xương và khốn khổ vô cùng. Thấy vậy, Ngài liền mang cơm đến cho mẹ ăn.

kinh vu lan bao hieu 1

Được cơm, mẹ Ngài vội lấy tay trái che dấu không cho ai nhìn thấy, tay phải bốc cơm mà ăn. Nhưng thương thay, nắm cơm vừa tới miệng liền biến thành cục lửa than cháy bỏng, nên không thể nào ăn được, cứ như thế tái diễn mãi, tình cảnh vô cùng thương tâm.

Ngài Mục Kiền Liên không thể nào cứu giúp mẹ, liền trở về bạch với Đức Phật sự việc như thế để nhờ Thế Tôn giúp đỡ.

Phần 2: Thế Tôn chỉ dạy Ngài Mục Kiền Liên con đường hay phương pháp để cứu mẹ mình thoát khỏi thảm cảnh

Theo Kinh Vu Lan Báo Hiếu, Thế Tôn đã giải thích cho ngài Mục Kiền Liên rõ, vì căn tánh tham sân si của mẹ Ngài quá sâu dày, bất thiện nghiệp quá nặng nề, nên phải thọ quả báo tương ứng. Thế nên không phải chỉ riêng một mình Ngài Mục Kiền Liên không cứu được mẹ mình, mà thậm chí các vị đạo sỹ, các vị thiên thần, cho đến Tứ thiên vương cũng không thể nào làm gì được. Và biện pháp duy nhất là phải nhờ vào uy lực của chư Tăng mới có thể cứu được mẹ Mục Kiều Liên.

Nhân ngày Tự tứ vào ngày rằm tháng 7, các hiền thánh tăng thuộc hàng Thanh văn, Duyên Giác đủ sáu phép thần thông giáo hóa tự tại, hay là các  Bồ tát Đại sĩ thuộc hàng Thập địa đang hiện thế phương tiện tỷ kheo, tất cả đều quy tụ trong Tăng chúng đồng đẳng nhất tâm tập hợp về cùng một trú xứ để thọ lễ Tự tứ.

Vì tất cả các vị tỷ-kheo tụ hợp về thọ lễ Tự tứ đều là những người có đầy đủ giới hạnh trang nghiêm, có chánh định thù thắng, có chánh trí tuệ thù thắng nên tạo thành giới pháp đạo đức sâu rộng mênh mông, có oai lực cảm ứng, có thần lực hộ trì chiêu cảm, có hiệu lực tác động thật là vô cùng linh ứng, quảng đại, vô biên.

Vào ngày Tự tứ vào rằm tháng bảy này, chúng ta, mỗi người hãy vì cha mẹ hiện tại và trong bảy đời quá khứ, cùng những người đang ở trong vòng khổ nạn mà sửa soạn các loại đồ ăn thức uống, quả củ, trái cây đủ loại hương vị, ngon bổ, thượng vị, chay tịnh: các loại nhang đèn, hương hoa thanh tịnh mà dâng cúng dường các vị Hiền thánh tăng.

Khi thực hiện các điều trên với lòng thành kính thì cha mẹ và bà con trong đời này, nếu đã quá vãng thì được thoát khổ trong ba đường: địa ngục, ngạ quỹ, súc sinh không còn cảnh đói khổ. Nếu cha mẹ đang còn sống thì được hưởng phước lạc sống lâu, đến như cha mẹ trong bảy đời sẽ được tái sinh nơi Thiên giới Tha hóa tự tại.

Sau khi Ngài Mục Kiền Liên thực hiện lời chỉ dạy của Thế Tôn tức thời tiếng rên la bi thảm của mẹ Ngài không còn nữa và trong ngày ấy bà được thoát khỏi cảnh khổ trong kiếp ngạ quỷ.

Phần 3: Thế Tôn chỉ dạy bổn phận và phương pháp thể hiện hiếu thảo đối với cha mẹ của tất cả mọi người

Trong Kinh Vu Lan Báo Hiếu, Đức Phật dạy bất cứ ai đều cũng có thể thực hiện được lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ hiện tiền hay quá cố bằng cách vào ngày rằm tháng bảy. Cầu nguyện cho cha mẹ mình được sống lâu trăm tuổi. Cha mẹ trong bảy kiếp mình được thoát khỏi cảnh khổ được sanh thiên giới.

Những niềm vui khi tụng Kinh Vu Lan

Phật chỉ dạy những điều diệu kỳ

Khi tụng Kinh Vu Lan Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta những điều diệu kỳ về phương cách báo hiếu cho ông bà cha mẹ không chỉ trong kiếp hiện đời mà còn trải qua bảy đời nữa. Khi con cháu thiết lễ trai nghi thành tâm cúng dường trai tăng với tấm lòng thành kính mà ông bà cha mẹ sẽ nhận được nhiều phước báo hiện tại và quá vãng trong bảy đời cũng được siêu thăng thoát hóa.

kinh vu lan bao hieu 2

Gặp được Tam Bảo

Khi tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu, chúng ta sẽ được cái duyên phúc nhiều đời trong quá khứ nên sẽ gặp được Tam Bảo. Công đức cúng dường không chỉ mang phước lớn mà còn ảnh hưởng đến tất cả nhân thiên trong mười phương và sẽ nhận được nhiều lợi lạc do sức chú nguyện của chư Tăng.

Phật tử nam nữ cùng nhau thọ trai

Sau khi chư Tăng chú nguyện thì tất cả Phật tử nam nữ cùng nhau thọ trai trong một khung cảnh đầm ấm tràn đầy yêu thương trong thâm tình đạo vị cùng với chư Tăng Ni.

Những điều cần biết khi tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu

Tụng kinh ở chùa hay ở nhà tốt hơn?

Mục đích của tụng kinh đó chính là một phương pháp tu nhằm ôn lại những lời Phật dạy. Và Kinh Vu Lan Báo Hiếu cũng vậy, khi tụng chúng ta sẽ lĩnh hội được những lời Phật dạy về đạo hiếu.

Chính vì thế, bạn tụng Kinh Vu Lan ở nhà hay ở chùa đều tốt. Tuy nhiên, khi bạn tụng ở chùa thì sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Bởi ở chùa có sự trang nghiêm, yên tịnh. Do đó, khi bạn đọc kinh sẽ chú tâm, không bị ngoại cảnh chi phối.

Hướng dẫn một số quy định khi cách tụng kinh

Mục đích của việc tụng Kinh Vu Lan đó chính là để chúng ta hiểu được nghĩa lý đạo hiếu qua những lời Phật dạy. Do đó, khi tụng kinh chúng ta phải hết lòng thành kính phải chú tâm vào những lời Phật dạy và thực hiện theo đúng như quy định sau:

Trước khi tụng nên rửa tay, súc miệng cho sạch sẽ và y phục phải nghiêm trang. Kh ngồi hoặc đứng phải giữ thân cho đoan chính. Lúc lạy hay quỳ phải giữ thân đoan nghiêm.

Thời gian tụng kinh thông thường vào hai thời gian cố định: Buổi tối và khuya.

Chúng tôi vừa giúp các bạn tìm hiểu một số nội dung của Kinh Vu Lan Báo Hiếu. Các bạn hãy thực hiện theo những lời Phật dạy có trong Kinh Vu Lan về đạo hiếu làm con để đền đáp công ơn dưỡng dục với cha mẹ ông bà mình.

Bài kinh vu lan báo hiếu sau đây là bản đầy đủ nhất. Bài kinh vu lan báo hiếu là một bài kinh không thể thiếu trong lễ vu lan tháng 7 hàng năm.

Kính mời quý vị phật tử, đạo hữu cùng nghe video sau đây:

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar