Chúng ta hay gọi một vị Phật là Phật Bà, đó là vị Phật Quan Âm đáng kính đã chứng quả Phật nhưng nguyện ở lại cõi ta bà để cứu độ cho chúng sinh. Hình ảnh Phật bà cũng là một trong những điều mà nhiều người muốn tìm kiếm.

anh-phat-ba
Hình ảnh Phật bà rất gần gũi với chúng ta

Ảnh về Phật Bà Quan Âm

Phật bà là tên gọi khác của Phật Quan Âm, Quan Âm Như Lai, Phổ Đà Phật Tổ, Quan Âm Nam Hải, …

Trong quyển kinh nói về Phật bà Quan Âm – Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm thì bất cứ ai khi niệm Phât hiệu của ngài thì ngài cũng cứu ngay. Đây là vị Phật dùng huyền diệu để cứu vớt chúng sinh. Ngài sẽ phân thân để cứu độ tất cả chúng sinh.

aanh-phat-ba-tu-bi
Phật Bà Quan Thế Âm cứu vớt chúng sinh

Theo Kinh kể lại thì ngài đã phân thân giáng trần 33 kiếp, mỗi kiếp là một hình tượng khác nhau, khi là nam, khi là nữ. Hơn nữa, trong kiếp ta bà này, ngài đầu tiên có hình tượng là nam, nhưng khi chúng ta biết đến lại là hình ảnh của nữ.

Những hình ảnh của ngài luôn cho thấy một vị Phật bao dung, hiền từ. Bởi vậy mà hình ảnh của người luôn xuất hiện với mọi ước nguyện của chúng sinh. Với những điều này mà hình ảnh Phật bà rất gần gũi và xuất hiện trong mọi vấn đề trong đời sống của Phật tử và chúng sinh tại Việt Nam.

Sau đây là một vài hình ảnh Phật bà Quan Thế Âm đẹp nhất mà bạn có thể tham khảo.

4 (80%) 2 votes

Bình luận

avatar