Bài thuyết pháp Tịnh lắng ba nghiệp được Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Pháp Hoa, Vancouver, Canada ngày 15/07/2017.

thich-phap-hoa-tinh-lang-ba-nghiep

Tịnh lắng ba nghiệp như thế nào?

Trong bài thuyết pháp Tịnh lắng ba nghiệp của Thượng toạ Thích Pháp Hoà sẽ nói đến rất nhiều nội dung về phương tiện, cứu cánh để bạn hiểu đến tận cùng đạo Phật.

Video Thượng toạ Thích Pháp Hoà thuyết pháp Tịnh lắng ba nghiệp

Con người chúng ta luôn giữ 3 điều, nói – làm – suy nghĩ. Song nếu chúng ta khôn có phản tỉnh thì sẽ gây rất nhiều đau khổ cho người, cho mình hiện tại và cả tương lai. Đạo Phật không phải là chúng ta chỉ đến chùa để cúng, niệm, cầu sinh mà Đạo Phật luôn hướng dẫn tín đồ tu chuyển, trừ bỏ đi những thói xấu do hành động, lời nói và suy nghĩ của mình làm cho bản thân tốt đẹp hơn, người thân hạnh phúc và xã hội phát triển.

Khi chúng ta hiểu được điều đó của Đạo Phật thì sẽ không bao giờ những học hỏi, ngừng tu tập để giúp mình tốt hơn. Đạo Phật, lời Phật dạy là bản đồ chỉ đường để giúp chúng ta đến chân – thiện – mỹ. Khi chúng ta tu tập là trừ bỏ.

Chúng ta hiểu đạo Phật phải hiểu cho đúng để có những tri kiến và có những tiếp duyên để giúp chúng ta không gây nên những đau khổ. Khi tâm an, khi tâm tịnh và tu tập tốt thì chúng ta mới đạt được những thành tựu trong quá trình tu của chính mình.

Trong bài thuyết pháp Tịnh lắng ba nghiệp của Thượng toạ Thích Pháp Hoà sẽ cho bạn những tri thức về quá trình tu tập, quá trình tu tâm dưỡng tính.

Đánh giá bài viết!