Bài pháp thoại Phát triển tâm từ do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại Kamen, nước Đức vào ngày 24/06/2017.

phat-trien-tam-tu-thich-phap-hoaCon người luôn phải phát triển tâm từ bi

Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Lúc nào chúng ta cũng tâm niệm hai câu đó thì không rời bỏ hai chữ từ bi. Khi chúng ta tu là tăng thêm sự yêu thương, từ bi đối với những người xung quanh mình.

Video bài thuyết pháp Phát triển duyên từ của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Ở trong kinh Phật có nói từ bi có 3 cách là:

  1. Sanh duyên từ bi nghĩa là tất cả chúng ta muốn phát triển từ bi có 1 đối tượng là sự vật xung quanh. Đặc biệt là con người với con người. Muốn thể hiện lòng từ thì chúng ta phải có sanh duyên từ. Phải có duyên để chúng ta khởi lòng từ bi.
  2. Pháp duyên từ bi là chúng ta nương vào chính pháp để chúng ta thực hiện cái hạnh đến trọn vẹn. Khi chúng ta muốn giúp người mà không có giáo pháp thì sẽ không biết giúp như thế nào.
  3. Vô duyên từ là cách mà Bồ tát đem bình đẳng một cách vô tâm để hoá độ tất cả các chúng sinh. Dù chúng sinh đó phụ bạc, biết ơn, hay oán hại mình thì đều phải cứu độ để giúp họ thoát khỏi thống khổ và an hưởng hạnh phúc,lợi lạc.

Khi chúng ta đủ chánh pháp dẫn cho mình tu đúng và luôn có tâm từ bi đối với tất cả mọi người và loại bỏ mọi đau khổ trong lòng chúng ta. 3 tam chủng từ bi của Phật sẽ giúp chúng ta phát triển tâm từ dựa trên quá trình tu tập và cách mà Phật đã hướng chúng ta đến.

Bạn có thể nghe được những điều này trong Video bài thuyết pháp Phát triển tâm từ của Thượng toạ Thích Pháp Hoà.

Đánh giá bài viết!