Bài thuyết pháp Báo hiếu cứu khổ được thầy Thích Pháp Hòa giảng vào ngày 27/08/2017 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada.

phap-thoai-bao-hieu-cuu-kho-thich-phap-hoaBáo hiếu cứu khổ cho chính chúng ta

Bài thuyết pháp báo hiếu cứu khổ được Thầy Thích Pháp Hoà được diễn ra trong mùa Vu lan báo hiếu để tương nhớ ông bà tổ tiên.

Video báo hiếu cứu khổ của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Chữ Vu Lan tức là cứu khổ những người bị treo ngược. Cái khổ dặt vặt tâm tư của mình, tức lòng mình luôn nặng trĩu thì cũng được coi là một cái khổ bị treo ngược, khổ của địa ngục.

Khi chúng ta mình báo hiếu cho người thân, nhưng mình lại không biết cách làm điều đó, và thậm chí còn làm khổ học. Cho nên báo hiếu là trả ơn cho những người xung quanh mình thì mình mới có phước. Nếu mình làm khổ cả thân và tâm họ thì rất khổ.

Địa ngục ở trong tâm chúng ta, bởi vậy chúng ta phải tu tâm, dưỡng tính và đối tốt với những người xung quanh. Không thể phạm sát nghiệp, nghiệp khẩu và rất nhiều những điều khác.

Khi chúng ta báo hiếu cứu khổ là cứu chính mình. Nếu chúng ta lúc nào cũng mong lòng hoài nghi người khác, luôn thấy cái xấu mà không thấy điều tốt đẹp của họ thì mình chưa tỉnh thức, chưa thể cứu khổ, chưa thể báo hiểu.

Mỗi người đều có cha mẹ, nhất là vào mỗi mùa vu lan sẽ là đau khổ đối với ai không còn cha mẹ. Nhưng khi bố mẹ còn sống lại không biết cách để báo hiếu, đó là cái khổ mà chúng ta đã không nhận ra. Hãy báo hiếu cứu khổ, không chỉ cho bố mẹ mình mà còn có những người xung quanh mình.

Đánh giá bài viết!