Nhìn nghe viên mãn là bài pháp thoại được thầy Thích Pháp Hòa giảng vào ngày 05/11/2017 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada.

nhin-nghe-vien-man-thich-phap-hoaNhìn nghe viên mãn là như thế nào?

Cố gắng, cố gắng hơn nữa để đến bờ bên kia. Cuộc đời này chúng ta phải quán chiếu tư duy để không dễ dàng bỏ cuộc. Vì cuộc đời luôn có khó khăn. Khi chúng ta nhìn cuộc sống, nhìn cuộc đời thấy gì cũng đẹp đó là lúc ta đến bến bờ bên kia.

Video Thuyết pháp Nhìn nghe viên mãn của Đại đức Thích Pháp Hoà

Đạo Phật không phải là thần quyền mê tín, Đức Phật chỉ là người chỉ cho chúng ta con đường tu đạo đúng đắn, biết rõ về sinh lão bệnh tử. Tu theo Phật là tìm đến lẽ thật, người thấy điều đó là sống an nhàn, tự tại. Người tu phải nhìn được điều đó.

Khi chúng ta đạt đến một trình độ thì mình sẽ thấy ta – bà, biết hài lòng với thứ đang có, dư dả thì đi bố thí, để không phải hối tiếc về cuộc sống của mình. Trong Kinh Phật mọi thứ đều rất gần gũi với hoạt động bình thường của chúng ta.

Chúng ta phải luôn quán rằng chúng ta không hiểu biết gì mà lấy tâm để nghe người khác nói để giúp mình không bị tri phối cảm xúc. Nhìn nghe viên mãn là chính mình phải đủ lắng nghe trọn vẹn, chúng ta khi nghe trọn vẹn sẽ làm vơi bớt khổ đau của người khác.

Trong bài pháp thoại Nhìn nghe viên mãn, Thầy Thích Pháp Hoà đã nói đến những yếu tố mà chúng ta nghe nhìn, chúng ta tri kiến nhưng hãy lấy cái tâm rộng lớn để hiểu mà không lấy cái ta đã hiểu để đánh giá mà làm khổ người khác.

 

Đánh giá bài viết!