Bài pháp thoại đi tìm cuộc sống bất tử của thầy Thích Phước Tiến tại Tổ Đình Ấn Quang quận 10 thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/05/2018. Bài giảng đã giúp con người nhận ra một chân lý sống rất hay.

di-tim-cuoc-song-bat-tu-thich-phuoc-tien
Bài giảng đi tìm cuộc sống bất tử của thầy Thích Phước Tiến

Trong bài giảng, thầy đã cho chúng ta thấy cái nhìn mới mẻ về giá trị đi tìm cuộc sống bất tử mà cả nhân loại luôn khao khát có được, trên phương diện quan niệm Phật giáo. Cuộc sống bất tử đã được nhiều người đưa ra từ chủ nghĩa duy tâm, duy vật, hữu thần hay vô thần,.. thì sự thật bất tử vẫn còn là một bí ẩn của thế giới.

Quan niệm Phật giáo về sự bất tử của con người

Phật pháp thừa nhận khi con người chết đi sẽ được tái sinh ở kiếp sau và tiếp thu một số yếu tố của đạo Bà La Môn như luân hồi, nghiệp báo, sự tu luyện có thể được giải cứu ở thế giới vĩnh hằng. Thầy Thích Phước Tiến nhấn mạnh dù thế nào Phật giáo cho rằng con người tu luyện đắc đạo sẽ đạt tới giác ngộ và thoát kiếp luân hồi. Chính lúc đó linh hồn người đó sẽ chính thức hòa vào cõi niết bàn và sẽ trở nên bất tử, vĩnh cửu.

Để có được sự bất tử, con người phải làm gì?

Theo như quan niệm Phật giáo mà thầy phân tích trong bài giảng, chúng ta hiểu được cảnh giới cao nhất con người cần trải qua nhiều thử thách. Thời gian tu rèn đạo đức, nhân phẩm của mỗi người. Đi tìm cuộc sống bất tử chính là bất tử trong tâm trí, nhận thức. Tâm giàu, ý mạnh cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Bài giảng đi tìm cuộc sống bất tử đã giúp cho con người ngộ ra rất nhiều chân lý sống!

Đánh giá bài viết!