Kinh A Di Đà hay còn có một tên gọi khác là Kinh Thế giới Cực Lạc. Kinh giới thiệu về một thế giới không còn mọi đau khổ, buồn phiền và sợ hãi. Khi tâm ta không còn muộn phiền thì thế giới Cực Lạc có mặt. Giá trị thế giới Cực Lạc không nằm ở phương diện vật lý mà nằm ở tâm linh con người thánh thiện. Tâm linh con người thánh thiện là xây dựng Tinh Độ có từ, bi, hỷ, xả.

Nguồn gốc của kinh A Di Đà

Kinh A Di Đà thuộc hệ tư tưởng Đại thừa

Trong hệ thống kinh Phật, kinh A Di Đà thuộc hệ tư tưởng Phật giáo Đại thừa. Đây là một bản toát yếu của Đại Vô Lượng Thọ Kinh dịch từ Phạn bản qua Hán bản. Tập Kinh Quán Vô Lượng Thọ là giáo lý Tịnh độ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết.

Nguồn gốc kinh A Di Đà

Theo các đệ tử của Phật lưu truyền lại rằng ngày xưa thái tử Vương Xá nổi loạn chống lại vua cha, hoàng hậu cũng bị giam giữ. Lúc này hoàng hậu mới cầu thỉnh Đức Phật chỉ cho bà một nơi nào không có những điều như vậy. Đức Thế Tôn hiện thân trước mặt bà và dạy bà cách tụng niệm về quốc độ để được thác sinh vào đó. Ngài dạy bà bằng giáo Pháp riêng của Ngài đồng thời giảng kinh A Di Đà “Này A Nan, hãy ghi nhớ bài thuyết pháp này và lặp lại cho đại chúng ở Kỳ Xà Quật nghe. Thuyết giáo này, ta gọi đấy là Kinh A Di Đà.

Ý nghĩa của tên danh hiệu A Di Đà

Đức Phật A Di Đà Là Ai?

kinh-a-di-da-3

A Di Đà có thể dịch thành ánh sáng vô hạn. Phật A Di Đà là một vị Phật thường được nhắc đến trong kinh điển Phật giáo. Phật A Di Đà sở hữu công đức vô hạn từ những việc làm tốt. Sau 5 năm tu luyện, cuối cùng Ngài đã đạt được giác ngộ tối cao. Lời tuyên thệ từ bi và vĩ đại của Ngài giờ đây đã trở thành hiện thực, cõi Tây Phương Cực Lạc đã được hình thành, đau khổ của chúng sinh sẽ được giải thoát nếu như chúng ta có đức tin. Người ta gọi đức Phật A Di Đà là Đức Phật ánh sáng cũng là vì vậy. 

Như vậy, Ngài đã lập ra 48 lời thề nguyện cứu độ cho chúng sinh. Lời thế thứ 18 chính là nền tảng của Tịnh Độ “Nếu sau khi đạt được Phật quả, tất cả chúng sinh khát khao thành thực và đức tin để được tái sinh trong đất của tôi, niệm tên tôi 10 lần mà không được sinh ra ở đó, thì tôi không thể đạt được giác ngộ hoàn hảo”

Phân biệt Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Rất khó để phân biệt Đức Phật A Di Đà với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì cả hai người đều được miêu tả sở hữu tất cả các thuộc tính giống nhau. Nhưng nếu như phải so sánh, chúng ta có thể để ý đến các chi tiết như: Phật A Di Đà thường được mô tả, 2 bàn tay co lại và chạm vào nhau khi ở tư thế ngồi. Còn ở thế đứng, Phật A Di Đà để tay trái ngang ngực còn tay phải ngửa ra và thả lỏng để đón nhận chúng sinh. Phật A Di Đà luôn đi cùng với Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Ngoài ra, còn có vài đặc điểm nhận dạng ra Ngài như trong Phật giáo Tây Tạng nỏi rằng Phật A Di Đà có màu đỏ. Lý giải về điều này do màu đỏ là màu của lòng từ bi, năng lượng, tình yêu. Ngài được gọi là Đức Phật Ánh Sáng nên màu đỏ tựa như một mặt trời soi đường cho chúng sinh. 

Ý nghĩa kinh Phật A Di Đà

kinh-a-di-da

Kinh A Di Đà là kinh khen ngợi công đức và được tất cả chư Phật hộ niệm. Kinh này chuyển tải nội dung rất sâu xa do đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự giảng nói. Nhận ra ý này nên Hòa Thượng Thích Trí Quảng nói: “Niệm Phật không phải là kêu Phật. Đa số người lầm tưởng kêu tên Phật là niệm Phật. Niệm Phật hoàn toàn khác với kêu tên Phật. Suốt ngày chúng ta đọc Nam-mô A Di Đà Phật là kêu tên Phật để vãng sanh thì không thể nào vãng sanh được.”

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi tâm mà hành trì, chứ không qua trung gian phương tiện giúp chúng ta đạt đến nhất tâm bất loạn. Cõi tịnh độ của Phật A Di Đà được ẩn dụ cho sự vô thủy vô chung. Còn gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, hay pháp giới tạng thân. 

Lợi ích khi tụng niệm thần chú Phật A Di Đà

kinh-a-di-da

Kinh A Di Đà giải quyết được 6 cảm xúc phiền não sau đây:

  1. Sự hoàn hảo của Bố thí (Dana Paramita)
  2. Sự hoàn hảo của Đạo đức (Sila Paramita)
  3. Sự hoàn hảo của Nhẫn nhục (Kshanti Paramita)
  4. Sự hoàn hảo của Tinh tấn (Virya Paramita)
  5. Sự hoàn hảo của Thiền định (Dhyana Paramita)
  6. Sự hoàn hảo của Trí tuệ (Prajna Paramita)

Bằng cách đọc kinh A Di Đà, 6 loại cảm xúc phiền não sẽ được thanh lọc và tại tiền đề cho những phẩm chất đức hạnh phát triển. Trí tuệ và từ bi của chúng ta sẽ gia tăng và do đó, sự bám víu sẽ bị tiêu trừ dần dần.

Để nhận rõ mục đích và tôn chỉ của kinh này, chúng ta lần lượt tìm hiểu thật nghĩa của từng đoạn qua kinh văn. Sau đây mời các bạn đón xem video đọc kinh A Di Đà do thầy Thích Trí Thoát tụng.

Đánh giá bài viết!