Bài thuyết pháp Vạn hạnh là pháp tu do thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Vạn Hạnh, Almere, Hà Lan vào ngày 11/06/2017.

van-hanh-la-phap-tu-thich-phap-hoa

Vạn Hạnh là pháp tu có rồi không

Với người Việt Nam chúng ta chắc chắn không thể không biết đến Thiền sư Vạn Hạnh. Ngài họ Nguyễn quê tại Bắc Ninh, ngài sinh năm 932, xuất gia năm 21 tuổi và là một vị Thiền sư tu chính, có khả năng biết trước những gì sẽ xảy ra.

Thiền sư Vạn Hạnh có công giúp Lý Công Uẩn lập nước. Ngài Vạn Hạn đề nghị Vua Lý dời đô về Đại La, và chính Ngài cũng là người soạn Chiếu Dời Đô. Ngài mất 1 vào năm 80 tuổi.

Video bài thuyết pháp Vạn hạnh là pháp tu – Đại đức Thích Pháp Hoà

Buổi nói chuyện của Thượng toạ Thích Pháp Hoà gần với ngày mất của Thiền sư Vạn Hạnh.

Trước khi mất thì Thiền sư Vạn Hạnh có đọc một bài kệ – Vạn hạnh là pháp tu cũng được khái quá như bài kệ mà người đã đọc.

Đời người của con người cũng như bóng chớp có rồi không, nếu đã thấm được chữ không rồi rời luôn chữ khó, chúng ta phải làm được chứ không chỉ nói.

Nhìn vào phương thức tu của Vạn Hạnh Thiền sư trong bài thuyết pháp Vạn Hạnh là Pháp tu sẽ giúp bạn hiểu hơn về Phật pháp cũng như những chân lý của nhà Phật được nói trong bài thuyết pháp.

Đó là một cách quán tu mà rất nhiều người dù đã tu tập nhưng không “ngộ” ra được điều này. Cho nên trên con đường tu tập, mỗi người đều phải quán chính mình để không khiến tri kiến lệch lạch. Bài thuyết pháp Vạn hạnh là pháp tu sẽ cho bạn hiểu rõ hơn về điều này.

Đánh giá bài viết!