Tụng Chú Đại Bi được các chư tăng phật tử duy trì tụng niệm hằng ngày, hằng thời kinh, hằng năm, hằng tháng,… Được tụng trong cả khi niệm Phật và trong đám tang.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách trì tụng Chú Đại Bi hay và đúng nhất. Chính vì thế, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp trì tụng Chú Đại Bi theo đúng cách để có thể nhận được những linh ứng màu nhiệm.

tung-chu-dai-bi

Nguồn gốc Chú Đại Bi

Nguồn gốc Chú Đại Bi

Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một pháp hội trước mặt đông đủ các vị Bồ Tát, Thánh chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, các Đại thánh tăng như Ma-Ha Ca-Diếp, A-Nan…

Lý do ra đời Chú Đại Bi

Trong pháp hội này, Bồ tát Quan Thế Âm vì tâm đại bi với chúng sanh nên ngài muốn cho chúng sanh được an vui và được trừ tất cả các bệnh, sống lâu, giàu có. Và ngài cũng cho biết lý do ra đời của Chú Đại Bi:

Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai vì thương chúng sanh nên đã thọ trì tâm chú này để mang đến cho chúng sanh những lợi ích an vui. Lúc bấy giờ, Bồ Tát mới chỉ ở ngôi vị sơ địa nên khi nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên đệ bát địa. Vì vui mừng trước công năng của thần chú nên ngài đã bèn phát đại nguyện: Nếu trong đời vị lai, con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân con liền sanh ra nghìn mắt nghìn tay.

Và ngay lập tức ngài đã được toại ý nguyện. Từ đó hình ảnh của vị Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay trở thành một biểu tượng cho khả năng siêu tuyệt của vị Bồ Tát mang sứ mệnh cứu nhân độ thế.

Sau đó, kinh Chú Đại Bi được ngài Dà Phạm Đạt Ma là một Thiền sư Ấn Độ du hóa qua Trung Quốc vào niên hiệu Khai Nguyên đời nhà Đường dịch và chuyển âm qua tiếng Trung Hoa. Và được Hòa Thượng Thích Thiền Tâm chuyển qua tiếng Việt. Với sự linh ứng quan cả không gian và thời gian, Chú Đại Bi đã được trạn trọng trì tụng trong các khóa lễ với nghi thức tụng chính của các quốc gia có truyền thống Phật giáo Đại Thừa như: Trung Hoa, Triều Tiên, Việt Nam,…

Lợi ích khi tụng Chú Đại Bi

Quan Thế Âm Bồ Tát đã từng nói rằng: Bhagavan, bất kỳ một sinh vật sống nào niệm và giữ thần Chú Đại Bi nếu rơi vào ba con đường tà ác, tôi nguyện không đạt được giác ngộ. Qua đó, các bạn có thể thấy được rằng việc tụng Chú Đại Bi có những lợi ích vô cùng to lớn:

  • Nếu bất cứ ai tụng và giữ Chú Đại Bi thì sẽ được tái sinh trong bất cứ một cõi Phật nào.
  • Người tụng Chú Đại Bi sẽ được hạnh phúc và sự hùng biện đạt cảnh giới không giới hạn.
  • Người niệm Chú Đại Bi sẽ nhận được những điều tốt lành trong cuộc sống và từ bỏ được mọi gian tà trong tâm trí.

Cách tụng Chú Đại Bi hay tại nhà

Trước khi tụng Chú Đại Bi bạn cần phải giữ cho tâm thanh tịnh và chọn nơi yên tĩnh và thực hiện theo các nghi thức sau:

Đảnh lễ Tam Bảo

Quán Thế Âm Bồ Tát rồi chúng sanh – thực hiện nghi thức quỳ lạy

Con xin cung kính đảnh lễ Chư Phật mười phương – 1 lạy

Con xin cung kính đảnh lễ Pháp mười phương – 1 lạy.

Con xin cung kính đảnh lễ các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cùng Tăng sư và

các vị theo học đạo Phật – 1 lạy.

Tôi xin cung kính đảnh lễ tất thảy các vị chúng sanh khác – 1 lạy, mong các vị cùng tôi tu tập đoạn trừ hết phiền não, khổ đau mà sớm an lạc tự tại.

cach-tung-chu-dai-bi

Phát nguyện

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, Ngạ quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

Kế đến lại xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật – 21 lần.

Một số lưu ý khi thực hiện tụng Chú Đại Bi

Khi tụng Chú Đại Bi thì tâm bạn phải luôn nghĩ về một điều gì đó có thể:

  • Bệnh tật nơi thân mà hình dung đang được chữa bệnh;
  • Có thể là nổi khổ của người thân mà hình dung ra đang đọc tụng giúp họ;
  • Có thể là khởi lòng thương sót những con vật sắp bị đưa đi giết thịt mà hình dung bên cạnh chúng đọc tụng cho chúng nghe;
  • Có thể thấy cha mẹ, ông bà người thân già yếu mà tụng Chú Đại Bi sống khỏe mạnh, đi nhẹ nhàng;
  • Có thể thấy những người thân hay làm những việc bất thiện mà tụng Chú Đại Bi để họ có thể tỉnh ngộ có cơ duyên hướng theo Phật.

Bài Chú Đại Bi 21 biến do thầy Thích Trí Thoát tụng

Mong rằng chúng tôi đã giúp các bạn tìm hiểu về cách tụng Chú Đại Bi tại nhà. Nếu bạn là một Phật tử thì hãy thực hành phương pháp tụng này hằng ngày để có thể nhận được những điều vi diệu trong cuộc sống. Chúc các bạn thành công khi thực hiện cách tụng Chú Đại Bi.

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar