Thích Thiện Thuận một người thầy kính mến không thể nhắc đến bài giảng Phân Biệt Lòng Người. T.T Thích Thiện Thuận sẽ chỉ rõ cho chúng ta phân biệt lòng người.

thich-thien-thuan-bai-thuyet-giang-hay-nhat-phan-biet-long-nguoi
thich-thien-thuan-bai-thuyet-giang-hay-nhat-phan-biet-long-nguoi

Thuyết giảng trong khóa huân tu lần 53 tại Viện Chuyên Tu II (Tỉnh Đồng Nai).

 

https://www.youtube.com/watch?v=_qNQ2WGxRSY

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar