Pháp thoại Khai thị ngộ nhập do Đại đức Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Phổ Minh thành phố Windsor tỉnh bang Ontario, Canada, ngày 29/05/2016.

khai-thi-ngo-nhap-thich-phap-hoa
Khai thị chúng sinh, ngộ nhập tri kiến Phật

Khai thị ngộ nhập như thế nào?

Bài thuyết pháp Khai thị ngộ nhập được thầy Thích Pháp Hoà giảng vào dịp lễ Phật đản năm 2016, nhằm ôn lại cuộc đời Đức Phật. Chúng ta là một Phật tử thì phải hiểu về cuộc đời của Đức Phật.

Video Thượng toạ Thích Pháp Hoà thuyết giảng Khai thị ngộ nhập

Khai thị ngộ nhập được nói đến từ câu: “Khai thị chúng sinh, ngộ nhập tri kiến Phật”.

Khai thị ngộ nhập có ý nghĩa như sau: Khai là vỡ, là vạch ra; thị là chỉ cho thấy;

Toàn bộ câu trên là ý nghĩa là mở cái gì để thấy cái gì, có nghĩa là mở tâm chúng sinh để chúng sinh thấy Phật. Đức Phật là người có mặt ở đây để khai cho chúng ta thấy tri kiến của Phật để chúng ta ngộ được và nhập được điều đó.

Phật là giác, nhưng khi Phật nói như vậy không có nghĩa là chỉ Phật có mà là cho chúng ta thấy để chúng ta nhận ra điều đó.

Như con người chúng ta có thân thể. Phật thấy rằng thân thể chúng ta bao gồm: đất nước gió lửa hợp thành. Bản chất thân thể nhơ nhớp từ trong ra ngoài, bên ngoài nhơ rửa được, bên trong thì nếu hư thì khó rửa. Chính vì Phật thấy rõ nên giảm đi những tham cầu cho thân này. Phật chỉ cho mình con đường đó, ta nhận ra thân mình là tạm bợ. Khi chúng ta thấy như vậy, tức là chúng ta đã tri kiến như Phật thấy.

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar