Bài thuyết pháp Định hướng cuộc đời của Thượng toạ Thích Pháp Hoà được giảng tại Austin, TX vào ngày 25/10/2017.

dinh-huong-cuoc-doi-thich-phap-hoa
Định hướng cuộc đời của mỗi con người rất quan trọng

Định hướng cuộc đời mỗi con người cần phải vạch ra cho mình ngay từ khi còn rất trẻ. Quan trọng bạn muốn là ai trong cuộc đời này để luôn hướng đến chứ không phải chỉ vài khó khăn, thất bại mà dừng bước.

Trong bài thuyết pháp Định hướng cuộc đời của mình. Thầy Thích Pháp Hoà đã ví cuộc đời con người như một con đường mà mình đi đến, nó phải có vị trí rõ ràng. Bởi vậy, trước khi cất bước, bạn phải ghi lại những gì mình cần để đến được đích đó.

Video Định hướng cuộc đời của Đại đức Thích Pháp Hoà.

Mỗi người trên con đường mình đi cần phải có mục đích. Sau khi đã có mục đích thì phải có kế hoạch để hoàn thành mục đích đó. Thậm chí trên đường có rất nhiều những ngã rẽ, ta có thể quẹo trái, phải, nhưng chúng ta cũng phải biết đường để quay lại đúng với mục đích của mình.

Trước khi chúng ta làm gì phải có định hướng, tranh thủ thời gian để làm điều đó. Nếu không mục đích của mình có thể sẽ không đạt được. Vì vậy, bạn hãy tập trung toàn bộ năng lượng và niềm tin của mình để có định hướng cuộc đời, một hướng đi mà mình không bao giờ đi lạc.

Có những lúc đi nhanh, đi chậm trong cuộc đời. Có những khó khăn và cả thuận lợi nhưng khi có đích đến bạn sẽ vượt qua tất cả để vươn đến. Đạo Phật là hướng cho chúng ta một hướng đi, một cuộc sống hạnh phúc, để chúng ta không giữ lại những đau khổ, bất hạnh trong đời.

Đánh giá bài viết!