Bài thuyết pháp Cái gì cũng tội được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tư Gia PT Diệu Cẩm, ngày 07/12/2017.

cai-gi-cung-toi-thich-phap-hoa
Không phải đi chùa thì cái gì cũng tội.

Nhiều người lên chùa rồi bất cứ điều gì cũng bảo phải tội. Dẫm lên hình Thầy cũng bảo phải tội, làm bất cứ điều gì cũng mắc tội. Tuy nhiên, như thế không phải là điều đúng. Như Thầy Thích Pháp Hoà nói thì nếu vị Bồ tát nào mà để ý từng tý cái gì cũng tội để phạt chúng sinh như thế thì không phải là Bồ tát.

Video cái gì cũng tội của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Song để chúng ta có những công đức khi đi lễ Phật thì có thể tránh những điều sau để không mắc phải tội.

Khi đi lên chùa cúng Phật, đó là nơi chúng ta thành kính và trang nghiêm thì không được khạc nhổ bừa bãi, nói chuyện ồn ào, bình phẩm hoặc nằm tại những nơi Phật đường và tam bảo.

Một điều khác là bạn cũng không nên ăn mặc hở hang, lố lăng, phản cảm mang tính chất thiếu tôn nghiêm, phạm giới sẽ khiến công quả tiêu tán.

Cũng không nên nói chuyên cười đùa lớn tiếng trong chùa, và hãy nhớ đừng bao giờ cúng đồ mặn  tại chính điện, mà nên sử dụng lễ chay tịnh để tránh sát sinh.

Ngoài ra còn có nhiều điều như tranh chấp với nhau, tranh cãi trên chùa cũng  phải tội.

Khi chúng ta lễ Phật, không phải Cái gì cũng tội mà chỉ có một vài điều mà bạn nên biết để tránh phải tội chứ không phải lên chùa phải kiêng khem nhiều điều. Ngoài ra trong bài thuyết pháp Cái gì cũng tội của Thích Pháp Hoà còn có rất nhiều điều mà bạn có thể học hỏi được nhiều điều khi lên chùa lễ Phật.

Đánh giá bài viết!