Bài thuyết pháp Các Pháp là Phật Pháp được Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Liên Hoa Đạo Tràng trong chuyến hoằng pháp Âu Châu , Na Uy ngày 2.7.2017.

thich-phap-hoa-cac-phap-la-phat-phapĐức Phật khi thành Phật gọi là Phật bảo, những lời nói của Phật gọi là Pháp bảo. Khi Phật làm lễ quy ý cho 2 vị tu sĩ đầu tiên. Sau đó hai vật này xin vật để làm kỷ niệm, Phật đã lấy sợi tóc để đưa cho hai vị tu sĩ đó. Khi Phật quy y và thành lập tăng đoàn tại vườn Lộc uyển thì Tăng đoàn thành lập để đi khắp các ngả để mang Phật pháp đến với họ, khi đó mới có Tăng bảo.

Video bài thuyết pháp Các pháp là Phật pháp của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Trong bài thuyết pháp các pháp là Phật pháp của Thầy Thích Pháp Hoà đã nói đến các cơ duyên khi chúng ta nghe Phật pháp. Đôi khi chúng ta có thể nghe thấy Phật pháp nhưng duyên chưa đủ thì chúng ta chưa gặp được duyên phận đúng với mình. Do đó, mỗi người tu tập là để tĩnh tâm, nếu đủ duyên thì mới tạo ra nhiều nơi tịnh để tĩnh tâm.

Những lời nói của Phật đó là Phật pháp mà chúng ta đang tụng niệm hàng ngày là để giúp chúng ta hiểu, thấm nhập các thời kinh, hiểu sâu hơn về các khía cạnh của cuộc sống, nhân quả đời người, thấu hiểu điều mình muốn, bỏ qua những đau khổ hướng đến cuộc sống hạnh phúc.

Các pháp là Phật pháp là một bài thuyết pháp để dẫn mỗi Phật tử hiểu hơn về Phật pháp, thấm nhuần Phật pháp và vận dụng Phật pháp vào cuộc sống. Song tất cả đó là cái duyên mà có thể chỉ bạn mới có được.

Đánh giá bài viết!