Với bài thuyết giảng kinh a hàm số 4, Thích Nữ Hạnh Chiếu, chia sẻ đến vấn đề tạo nghiệp giữa thiện và ác của mỗi người. Qua đó, rút ra những giá trị nhân sinh sâu sắc.

Tao_nghiep_bai_giang_cua_thich_nu_hanh_chieu

Tạo nghiệp giữa thiện và ác đưa đến những kết quả tương xứng.

Tạo nghiệp, có thể phân ra làm tạo nghiệp thiện và tạo nghiệp ác. Khi chúng ta làm việc thiện, chúng ta sẽ đi vào những con đường lành. Khi làm việc ác, sẽ đi vào những con đường bất thiện.

Dù có thể hiểu rõ về điều đó, nhưng có người lại bảo rằng: “Không thấy được đời trước, không thấy được đời sau, làm sao có thể nói về nghiệp tạo thế nào?”.

Như một lẽ hiển nhiên, khi cuộc sống xung quanh ta, ảnh hưởng lớn đến bản thân ta. Và sự lựa chọn của chính chúng ta. Đưa mắt nhìn về thực tế, có biết bao nhiêu những điều trái, những điều đúng. Chúng tồn tại song song với nhau, chưa từng xóa nhòa. Vậy đâu mới là lời giải thích hợp lý cho tất cả những điều đã xảy ra?

Có thể, chúng ta không nhìn thấy được kiếp trước, kiếp sau. Nhưng rõ ràng, những người làm việc tốt, luôn có được một thế giới tâm hồn an tịnh và khỏe mạnh hơn những người tạo nghiệp không tốt.

Những thắc mắc, trong vấn đề tạo nghiệp của chúng sinh, đã được Thích Nữ Hạnh Chiếu, với sự thông tuệ của bản thân và những giá trị thu được từ quá trình nghiên cứu, người đã đưa ra những lý giải hợp tình, hợp lý, thuyết phục lòng người.

Mời bạn theo dõi video sau:

5 (99.03%) 124 votes