Tag: Thuyết pháp tham thiền

Bài Xem nhiều

Bài Mới Nhất

5-quan-yeu-chi-thich-nhat-hanh

5 Quán Yếu Chỉ – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bài pháp thoại 5 Quán Yếu Chỉ được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại Xóm Thượng, Làng Mai trong khóa An Cư...