Pháp thoại Oai Thần Phật Pháp do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Bảo Lâm, West Chester Township,Ohio, Hoa Kỳ vào ngày 01/10/2017.

Oai thần của Phật pháp 

oai-than-phat-phap-thich-phap-hoa

Từ Phật pháp ta mới thấy oai đức của Phật. Oai đức là việc chúng ta sống mà vượt được những cái khó trong cuộc sống. Từ đó chúng ta mới thấy được thần lực, nhất là khi chúng ta gặp khó khăn.

Mình muốn thị phạm chúng sinh thì phải thể hiện được cái oai đức của Phật pháp. Mỗi con người đều có tham – sân – si, oai đức phật pháp có trong mỗi chúng ta.

Video pháp thoại Oai Thần Phật Pháp của Đại đức Thích Pháp Hoà

Nhiều khi chúng ta nhìn thấy người rất hiền lành nhưng chúng ta vẫn kính sợ. Sợ ở đây là sợ đức hạnh của họ.

Khi tu tập, tâm tịnh thì mọi thứ đều nhẹ nhàng. Nhưng chúng ta có khởi tham, khởi sân, khởi si. Chúng ta không có tội khi khởi những cái đó, nhưng nếu chúng ta không thắng được điều đó thì ta mới khổ.

Mình làm sao mà cuộc sống của mình những cái khó thoát ra được. Oai thần của Phật là Phật lực. Vì vậy chỉ khi chúng ta vận được cái oai thần của Phật lực bên trong chúng ta thì mới có thể sống cuộc sống hạnh phúc.

Bạn có thể nghe bài thuyết pháp Oai thần Phật pháp của thượng toạ Thích Pháp Hoà để hiểu hơn về điều này.

Đánh giá bài viết!