Bài pháp thoại Nuôi dưỡng niệm lành được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada vào ngày 23/07/2017.

nuoi-duong-niem-lanh-thich-phap-hoa

Nuôi dưỡng niệm lành như thế nào trong đời?

Trong cuộc sống hàng ngày ai cũng thích khuyến khích điều thiện và không thích điều ác. Tất cả những tôn giáo đều làm thế, nhưng phần lớn đều nói mà chưa chỉ cho mình phương pháp để làm thiện mà giảm cái ác.

Video bài thuyết pháp Nuôi dưỡng niệm lành của Đại đức Thích Pháp Hoà

Hàng ngày chúng ta nghe pháp là để có phương pháp giảm ác tăng thiện. Theo như trong Phật ác Thuận ích là thiện, trái tổn gọi là ác; thuận lý là thiện, trái lí là ác. Cho nên khi ác không phải là cầm dao giết người, cầm súng thì mới là ác thì cách dạy không đúng đạo lý cũng là làm ác. Khi mình dạy một người làm trái điều thiện thì cũng là tổn giảm.

Khi chúng ta chưa làm gì người ta mà chỉ nguyền rủa thôi thì cũng làm điều ác rồi vì trong tâm mình có hạt giống ác rồi.

Khi học Phật thì chúng ta hiểu đúng về thiện ác, thân – tâm – khẩu mình làm những gì, nói những gì, nghĩ những gì mà không tổn hại niệm lành.

Nuôi dưỡng niệm lành là từ trong tâm, tức chúng ta đã gieo niệm lành, tâm thiện trong tâm của chúng ta. Từ đó mới có những hành động để khởi tâm thiện. Khi chúng ta biết đến những điều này mới giúp chúng ta hiểu đúng hơn về những phước lộc, niệm lành mà chúng ta cần làm.

Khi nghe bài thuyết pháp nuôi dưỡng niệm lành của Thượng toạ Thích Pháp Hoà mà chúng ta hiểu được phương pháp để khởi niệm lành, làm việc thiện trong đời sống hàng ngày. Không phải chỉ hành động mà còn xuất pháp từ tâm của chúng ta.

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar