Bài pháp thoại nhầm lẫn phương tiện trở thành đại họa do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Thụy Điển ngày 18-10-2015.  Trong bài giảng, người nghe sẽ hiểu được đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

nham-lan-phuong-tien-tro-thanh-dai-hoa-thay-thich-phuoc-tien

Để dễ hình dung nhầm lẫn phương tiện trở thành đại họa là như thế nào, đơn giản trong một cuộc thi đua xe đạp bạn lại nhầm lẫn là cuộc thi đua xe máy. Ôi thật tệ, ta không những không được thi mà còn là trò cười cho thiên hạ. Ví dụ này chỉ là điều đơn giản để ta hình dung, thử nghĩ nếu là sự nhầm lẫn lớn hơn sẽ như thế nào?

Nhầm lẫn phương tiện lại trở thành đại họa?

Nếu xét nguyên bản của câu nhầm lẫn phương tiện trở thành đại họa thì nó là một vấn đề lớn, ta sẽ như thế nào khi mà đáng lẽ là trong chuyện khẩn cấp cần đi nhanh bạn lại chọn con lừa chứ không phải là con ngựa? Đó là nghĩa thẳng của câu, vậy còn nghĩa đen là gì?

Mọi thứ điều có hai mặt của nó, giữa nhận thức và hành trí là hai vấn đề khác nhau, hiểu và ứng dụng là khác nhau. Hạnh phúc và làm sao được hạnh phúc là khác. Hiểu về chất lượng về món ăn và được ăn món đó là hai chuyện khác nhau. Vì vậy mọi sự việc đều quy về một sẽ là sai lầm dẫn sự việc xảy ra không như mong muốn.

Đơn giản, người ta ai cũng hiểu khái niệm của hạnh phúc và như thế nào là hạnh phúc nhưng lại không biết làm thế nào để bản thân hạnh phúc. Vì thế, những người này suốt một đời luôn khao khát hạnh phúc, trách đời sao ta không có được hạnh phúc này.

Nên mọi thứ chúng ta đừng quy về một, sẽ khiến ta có một cái nhìn sai, dẫn đến việc làm và hướng đi sai. Trong cuộc sống cũng vậy đừng để “từ bụng ta suy ra bụng người”. Và đừng để nhầm lẫn phương tiện trở thành đại họa trong cuộc sống của chúng ta.

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar