Mẫu người lý tưởng là một trong số những bài thuyết giảng hay nhất của Thiền sư Thích Nhất Hạnh về việc làm sao để trở thành một con người lý tưởng.

Mẫu người lý tưởng là gì?

mau-nguoi-ly-tuong-thich-nhat-hanh

Mẫu người lý tưởng trong đạo Bụt nguyên thủy là vị La Hán, mẫu người lý tưởng trong đạo Bụt Đại Thừa là vị Bồ Tát, mẫu người lý tưởng trong Thiền Lâm Tế là con người vô sự. Trong thời kỳ mà Bụt còn tại thế người ta chưa phân định rõ Đại thừa và Tiểu thừa. Những khái niệm này là do phái Đại Thừa đặt ra. Thường thường người theo phái Đại Thừa cho rằng những người theo phái Tiểu thừa Chỉ biết lo cho bản thân mà không quan tâm đến đời sống của những người xung quanh. Còn những người theo Đại Thừa đều biết lo cho người và đều là Bồ Tát hết. Thực ra đây là những quan niệm sai lầm.

Trong đạo Bụt Nguyên Thủy nếu việc thực tập bỏ được những ý niệm về “ ngã “ thì không khác gì việc thực tập bên Đại Thừa thành công. Và trong đạo bụt nguyên thủy cũng có người thực tập thành công nhưng cũng có người thực tập thất bại. Do đó việc phân biệt giữa vị Bồ Tát và vị A la hán là hai mẫu người lý tưởng là không có được đúng lắm. Làm như vị Bồ Tát lớn hơn vị A La Hán trong khi Đức Thế Tôn cũng là một vị La Hán.

Mẫu người lý tưởng – Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Trên đây là trích dẫn một vài lời của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong phần mở đầu của bài pháp thoại Mẫu người lý tưởng. Đây là những khái niệm có phần còn khá mới với nhiều người nhưng chúng đều rất có ích trong quá trình tu tập.

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar