Trước Kinh Pháp Hoa thì cũng đã xuất hiện khá nhiều những cuốn Kinh Phật như: Bát NhãHoa NghiêmDuy Ma Cật,… Sự ra đời của cuốn kinh này như một bước tiếp nối tổng hợp tư tưởng Đại thưa trên chặn đường dài của Kinh phật. 

Ý nghĩa tên gọi Kinh Pháp Hoa

kinh-phap-hoa-3

Tên kinh là Saddharma – Pundarìka Sùtra. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay còn gọi là Kinh Pháp Hoa cho ngắn gọn hơn. Pháp sư hộ tịch là Chánh Pháp hoa kinh. Theo truyền thống Phật Giáo, hoa sen chính là biểu tượng của diệu pháp, của chân lý. Chính vì vậy, thật tướng của thế gian vốn ở bên ngoài trướng trạng của chấp thủ, tham ái. Thật trướng thường trú được biểu tượng bằng Diệu Pháp Liên Hoa. Chính tên của cuốn Kinh Phật đã nói lên hết những nội dung cho rằng tất cả chúng sinh đều có thể giải thoát giữa cuộc đời.

Sự xuất hiện của Kinh Pháp Hoa

kinh-phap-hoa-2

Trong cuốn tài liệu về Lịch sử Phật giáo Đại Thừa Phật Giáo tư tưởng luận của tác giả Kimura – Taiken cho rằng Kinh Pháp Hoa xuất hiện vào thế kỷ Phật giáo Đại thừa vào giai đoạn phát triển nhất. Theo như chúng ta đều biết Phật giáo Đại thừa có mặt tại Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ I trước Tây lịch cho đến thế kỷ I sau Tây lịch và phát triển mạnh mẽ vào đầu thế kỷ thứ II trở đi. Như vậy, kinh Pháp Hoa xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ II. Sự phát triển của Phật giáo Đại thừa là tất yếu để đáp ứng nhu cầu tâm linh của con người.

Theo các tài liệu về lịch sử Phật giáo hiện đại như ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN của Kimura – Taiken cũng như một số tài liệu khác thì Phật giáo Đại thừa có mặt tại Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ I trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ I sau Tây lịch. Đại thừa phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ thứ II trở đi. Kinh Pháp Hoa xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ II. Sự phát triển Phật giáo Đại thừa là tất yếu để đáp ứng nhu cầu tâm thức và tâm linh của thời đạiTrước Pháp Hoa, kinh điển Đại thừa đã xuất hiện khá phong phú như Bát NhãHoa NghiêmDuy Ma Cật v.v… Pháp Hoa xuất hiện như là bước tiếp nối tổng hợp tư tưởng Đại thừa của các kinh trên.

Nội dung của Kinh Pháp Hoa

Tóm tắt nội dung của cuốn Kinh Pháp Hoa:
1. Phẩm Tựa: Hiển bày tổng quát về sự tướng của pháp giới.
2. Từ phẩm 2 đến phẩm 10: Mở ra cái thấy biết của Phật.
3. Từ phẩm 11 đến phẩm 22: Chỉ cho thấy rõ chỗ thâm áo của Phật tri kiến.
4. Từ phẩm 23 đến phẩm 28: Nói về thể nhập Phật tri kiến.
kinh-phap-hoa
Nội dung chủ yếu của Kinh Pháp Hoa là trình bày Tri kiến Phật có sẵn trong mỗi con người nơi chúng sanh. Tri kiến Phật là gì? Đó chính là cái thấy biết không phụ thuộc về kiến chấp ngã nơi thân, không thuộc về kiến chấp ngã nơi vọng tâm. Dù là nam hay nữ hay phàm nhân tại gia và thậm chí là người ác tạo tội vẫn có thể Tri kiến Phật. Đối với những ai nhận ra được ở nơi mình có Tri kiến Phật mà khởi nhân tu hành thì sẽ được thành tựu quả Phật sớm. Như vậy, Kinh Pháp Hoa còn nhấn mạnh tầm quan trọng của Tri kiến Phật.
Trong Kinh Pháp Hoa còn lý giải lý do Đức Phật xuất hiện trên đời chỉ vì một đại sự nhân duyên đó là khai thị chúng sanh ngộ. Tại phẩm Như Lai Thọ Lượng có nói rõ việc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ mạng vô lượng, thành đạo vô lượng. Đức Phật nhập niết bàn cũng chỉ là phương tiện để giáo hóa chúng sanh nhưng Ngài luôn ở lại nơi đời thường chẳng biến mất. Như vậy, trong Kinh Pháp Hoa, Phật Thích Ca không phải là một nhân vật lịch sử mà là một dạng Pháp thân. Pháp thân là đích thật của muôn loài. Mỗi chúng sanh đều xuất phát từ dạng chuyển hoa này của Phật và đều trở về với chân tính của mình, trở thành một vị Phật.

Đọc Kinh Pháp Hoa hiệu quả

Kinh Pháp Hoa không dành riêng cho một trình độ văn hóa nào. Mà tất cả mọi người đều có thể đọc và nghe Kinh Pháp Hoa. Tuy nhiên, vì cơ bản chúng sanh không đồng đều trong trình độ và cách tiếp nhận tri thức cho nên phải tùy theo từng mẫu người mà giáo hóa có sự khác biệt theo. Có như vậy thì người nào cũng nhân được những lợi ích và đưa đến chỗ cứu kính bình đẳng là quả Phật. Do đó, Kinh Pháp Hoa được rất nhiều người xuất gia, cư sĩ, tín ngưỡng thiết lập để tu tập, trì tụng.

Làm thế nào để đọc khi đọc Kinh Pháp Hoa hiệu quả nhất? Tùy căn cơ chúng sanh mà có những cách đọc kinh khác nhau. Có người thì đọc tụng và tìm hiểu nghĩa lý; Có người thì nương theo kinh quay về quán tâm mình; cũng có người thì dùng pháp nhãn thấu suốt được kinh. Thấy kinh như thấy tâm mình. Nhưng đọc đúng nghĩa nhất là buông kinh mà vẫn thấy kinh. Không nghe giảng pháp mà vẫn nghe được pháp âm. Đó chính là kinh vô tự hay còn gọi là chân kinh

Mời các bạn đón xem Kinh Diệu Pháp Liên Hoa tập 1:

Video: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải tập 1

Dù chúng ta đọc Kinh Pháp Hoa theo kiểu nào thì hiệu quả cũng chỉ đạt được khi dứt mọi suy luận, ngưng mọi tìm kiếm. Đó là khi nhận ra chân liên hoa của mình luôn luôn hiện tiền.

Theo Thuyetgiangphatphap.com

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar