Bài thuyết pháp Đừng tự đẩy lui mình được thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Hiền Như Tịnh Thất, Canada vào ngày 05/03/2017.

Đừng tự đẩy lui mình vì những tri kiến sai lầm
Đừng tự đẩy lui mình vì những tri kiến sai lầm

Đừng tự đẩy lui mình về phía sau

Nếu tâm hồn mình uể oải thì thân mình cũng không muốn làm gì. Nếu mình mệt thân thì tâm cũng nghe theo. Thường thì hai cái này luôn đi theo với nhau, nên khi mình học Pháp, mình tu pháp thì mình sẽ nhận ra thân mình uể oải, không muốn làm để vượt qua điều đó.

Video Đừng tự đẩy lui mình  của Thích Pháp Hoà

Khi chúng ta chuẩn bị tư thế, biết tật nghiệp của mình như: buồn ngủ, nhanh chán… Cho nên một trong 5 chướng tham – sân – giả dượi cản trở con đường tu của mình. Nếu mình muốn dọn dẹp gì đó hãy làm theo từng bước chứ không nên nhìn tổng thể thì mệt mỏi lắm.

Đừng tự đẩy lui mình là không nên lấy bất thiện pháp của người làm cái bất thiện pháp cho mình. Như trong quá trình tu tập, thấy người khác làm mà mình không làm. Không phải tại mình mà là do mình nhìn thấy người khác nên chán.

Ít khi mình thấy những cái đẹp của người xung quanh để theo mà luôn thấy những cái xấu để tự buông xuôi chính minh. Cái buông lung, tư tưởng thứ tư này sẽ khiến con người bạn không còn mong muốn làm việc và cũng như trên đường tu của mình.

Khi chúng ta thấy cái xấu thì phải quán chiếu để tu chứ không phải để lui sùng, không nên lấy cái xấu của người khác để đẩy lui mình. Đó là những điều mà bạn sẽ thấy được trong bài thuyết pháp Đừng tự đẩy lui mình của Thượng toạ Thích Pháp Hoà.

Xem thêm những bài thuyết pháp của thượng toạ Thích Pháp Hoà tại đây.

5 (100%) 1 vote

Bình luận

avatar