Bài thuyết giảng Cùng nhau chuyển hoá do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết pháp tại Tu viện Tây Thiên, Canada vào ngày 5.8.2017.

cung-nhau-chuyen-hoa-thich-phap-hoaCùng nhau chuyển hoá là như thế nào khi chúng ta cùng tu tập Phật pháp?

Bài thuyết pháp này được Thầy Thích Pháp Hoà giảng trong khoá tu xuất gia giao duyên lần thứ 15 của Tu viện Tây Thiên nhằm giúp những Phật tử đang tu tập tại đây có những sự hiểu biết sâu sắc hơn về Phật Pháp.

Video Cùng nhau chuyển hoá của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Khi mỗi chúng ta tu tập đó là cả một quá trình lâu dài và kiên trì của mỗi người. Song để ngộ đạo, có thể tiến lên một bậc tu tập mới thì phải có cùng những người đồng tu cùng mình. Có những “chướng” những vướng mắc trong quá trình tu hành sẽ bớt đi, nhẹ cho quá trình tu hành của mỗi Phật tử.

“An cư kiết hạ” 4 mùa tuỳ theo nơi chúng ta sống. Tại Ấn Độ xưa thì mùa mưa kéo dài nên các vị tăng không thể đi hành pháp. Vì vậy, mỗi năm vào mùa hè thì các vị tăng ni ở tại chùa để cùng tu tập với nhau. Vào mỗi năm sẽ có 1 lần An cư, tức cùng chuyển hoá cùng nhau.

Thường mỗi nơi an cư sẽ có một vị thiền chủ, 1 vị hoá chủ để giúp các Phật tử đến tu với những việc tuân thủ luật đạo để an cư, tập pháp. Mỗi một lần an cư là sẽ có sự cùng nhau chuyển hoá của các Phật tử khi cùng tu tập trong một thời gian đó. Vì lẽ đó mà mỗi Phật tử hàng năm sẽ có một lần an cư để tu tập cùng nhau.

Video Cùng nhau chuyển hoá của Thượng toạ Thích Pháp Hoà sẽ giúp Phật tử hiểu rõ hơn về điều này.

Đánh giá bài viết!