Chú Đại Bi là gì, khi được sử dụng thường xuyên tại các chùa và gần như những Phật tử nào cũng đọc qua loại chú này. Chú Đại Bi được sử dụng rất nhiều nhưng ít người biết đến ý nghĩa của như lợi ích của việc trì chú. Hơn nữa làm thế nào để biết tụng chú đúng cách. Sau đây là những dành thông tin cho bạn về loại chú phổ biến hàng đầu này.

1.Chú Đại Bi là gì?

Chú Đại Bi là gì? Đó là câu hỏi mà gần như nhiều người không hề biết vì chỉ nhận được chú để đọc mà không biết về nguồn gốc của nó.

Chú Đại Bi là kinh được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, được gọi tắt là Chú Đại Bi. Bộ Chú Đại Bi có 84 câu và 815 chữ.

Trong kinh Phật được chia thành 2 loại là Phần hiển và Phần Mật tức phần kinh và phần câu chú.

chu-dai-bi-la-gi

Phần hiển là những phần phô ra ý nghĩa và chân lý trong kinh để hành giả hoặc tụng niệm, từ đó thực hiện tu tập, điều này thường được gọi là “Tụng Kinh minh Phật chi lý”,

Ví dụ như Phần hiển của Chú Đại Bi có câu: “Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi” đã là phần hiển giải thích công năng cũng như vân dụng của 84 câu chú phía sau. Đồng thời cũng giúp những người trì chú cho đúng.

2.Nguồn gốc ra đời của Chú Đại Bi

Nguồn gốc ra đời của Chú Đại Bi

Chú Đại Bi là một phần của Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, do Đức Phật Thích Ca thuyết pháp trước mặt đông đủ các vị chư Tăng, Bồ Tát tại một hòn đảo ở Nam Ấn Độ. Đây cũng là nơi mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thường trụ tích.

Cũng trong pháp hội này Quan Thế Âm Bồ Tát vì tâm đại bi với chúng sinh nên muốn chúng sinh được giải trừ bệnh tật, an vui, sống lâu, giàu có, diệt dược các nghiệp ác, xa lìa chướng nạn, tiêu tan nỗi sợ hãi và tăng thêm công đức, được đầy đủ những mong cầu. Cũng vì thế mà Thần Chú này được ra đời.

dai-bi-than-chu

Khi còn ở ngôi sơ địa, sau khi nghe thần chú này, Quan Thế Âm Bồ Tát đã vượt lên Bát địa. Vui mừng trước oai lực của Chú Đại Bi, Đức Phật đã nói rằng: Nếu trong đời vị lai, con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân con liền sanh ra ngàn mắt ngàn tay”. Lập tức thì Quan Thế Âm với biểu tượng ngàn tay ngàn mắt có khả năng siêu tuyệt, mang khả năng cứu khổ, cứu nạn cho tất cả chúng sinh.

Lí do Chú Đại Bi được nhiều người biết đến

Hàng triệu các Phật tử tại gia đều tụng Chú Đại Bi để có thể bảo vệ, thanh lọc và chữa lành cho Thần Chú. Nó mang một ý nghĩa rất to lớn và thể hiện lòng từ bi của Chư Phật, Bồ tát dành cho tất cả các chúng sinh.

Chú Đại Bi giúp những người này diệt trừ ác nghiệp, được hưởng phúc lành và lòng từ bi vĩ đại, giảm đi những đau khổ cùng những khó khăn cho mọi con người trên hành tinh này. Giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau khổ dưới địa ngục cũng như trần thế.

Ngoài ra, Chú Đại Bi còn có những ý nghĩa rất riêng như những âm thanh thiêng liêng của các lớp ý nghĩa vô hình của nó. Bởi vậy, nó được sử dụng rộng rãi không chỉ cho các Phật tử tại gia mà còn cho các tăng ni đang trên con đường tu tập.

3.Công năng và Oai lực của Chú Đại Bi

Chú Đại bi là một thần chú quảng đại cứu khổ, vô ngại đại bi và viên mãn. Trì chú này sẽ giúp định tâm hướng đến việc tốt, diệt vô lượng tội, có thêm phước đức. Và cũng thường được dùng trong những khoá lễ, các nghi thức tụng niệm của Phật giáo Đại Thừa.

Cửa Phật môn thì có nhiều, vì vậy mỗi người cũng phải trải qua hàng hà sa số kiếp mới có thể hiểu rõ và lãnh hội được những nội dung phong phú trong những bài giảng này. Hơn nữa, Phật pháp còn tuỳ theo căn cơ, duyên nghiệp của mỗi người mới đạt đến sự giác ngộ và đi lên con đường giải thoát nhờ hành giả hoặc được các vị chư Phật, Bồ Tát hoặc minh sư dẫn dắt chỉ bảo để có thể đi trên con đường tu tập đúng đắn.

cong-nang-cua-chu-dai-bi

Công năng của Chú Đại Bi xuất phát từ phát nguyện của Quan Thế Âm mong muốn khi chúng sinh nào tụng trì chú sẽ không còn bị đoạ vào đường ác, sinh về cõi Phật… Những người đã phạt phải Thập ác ngũ ngịch và nhiều những việc ác khác sẽ được tiêu trì khi niệm chú. Vì khi niệm chú này được 10 phương chư Phật chứng minh, nên tội chướng đều được độ trì và tiêu diệt.

Công năng của Chú Đại Bi với người thường

Cũng có rất nhiều pháp môn tu học khác như như: Tịnh Độ, Mật Tông, Thiền Định. Bởi vậy, công năng của Chú Đại Bi cũng tuỳ thuộc vào từng môn Tu khác nhau.

Bởi vậy, bất cứ ai khi trì tụng Chú Đại Bi với tất cả tâm thành thì cũng sẽ đạt được những điềuu mong cầu. Trong đó bởi vì oai lực của chú sẽ rộng khắp trong cõi giục giới. Con người dù ở cõi nào cũng mong cầu được an lạc, hạnh phúc và có cuộc sống lâu dài như Quan Thế Âm mong muốn.

Một trong những công năng được nhiều người biết đến là Cứu Khổ. Bởi trong những lúc chúng ta lâm vào cảnh hoạn nạn, cùng khổ, đau thương, tuyệt vọng và bi đát nhất, lúc mà con người ta không còn lối thoát và chỉ có một niềm tin vào Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhờ thần Chú Đại Bi, sẽ giúp con người vượt qua những cảnh khổ và tìm đến nơi an lạc, hạnh phúc.

Đạo Phật có giáo lý rằng mọi việc xảy trong cuộc đời này không phải là điều ngẫu nhiên. Bởi vậy, để chúng ta có thể thoát khỏi những cảnh khổ đó thì phải hiểu được tại sao mà mình lại rơi vào nó, trong khi người khác lại không. Tất cả những đau thương bất hạnh, bệnh hoạn, nghèo hèn hay gông cùm tù tội trong kiếp sống này đều có thể là do chính mình gây nên từ bao kiếp trước, và giờ là lúc phải trả.

Chú Đại Bi còn gọi là Diệt Ác Thú, đây cũng là một trong những công năng mà một người sẵn mang tâm từ bi sẽ không khỏi sinh lòng nghi ngại, phải yêu thương muôn loài. Muốn hiểu được công năng Diệt Ác Thú thì phải đặt mình vào hoàn cảnh sống của những người đã sống tại những nơi rừng cao, núi thẳm nơi đầy rẫy những mối nguy như hòm beo, rắn rết đe doạ cuộc sống hàng ngày. Điều này cũng không phải khẳng định rằng, cứ niệm Chú Đại Bi là mọi loại thú sẽ lăn ra chết mà việc trong tâm chúng ta tâm niệm thì sẽ phát ra một nguồn năng lực mà mọi loài ác thú đều tránh xa.

Công năng của Chú Đại Bi đối với người tu tập

Với những người tu tập, Chú Đại Bi giúp những người quyết chí đi trên con đường tu tập thì sẽ hai công năng quan trọng nhất là Tuỳ tâm tự tại và Siêu tốc Thượng địa.

than-chu-dai-bi

Công năng Tuỳ tâm tự tại đối với những người tu tập đang gặp những khó khăn trong Thiền định do tâm loạn, không an trụ, hơn nữa còn hoang mang và hoảng hốt nên tâm không định để hành thiền. Sử dụng nhiều phương pháp mà không hiệu quả thì Chú Đại Bi sẽ là phương tiện hiệu quả để giải phóng tâm thức khỏi những âu lo, vọng động để bước vào cảnh giới thiền một cách nhanh chóng và rốt ráo.

Nhờ việc định thiền tốt mà công việc tu tập cũng sẽ thăng lên. Từ đó mà sẽ đưa họ thăng tiến nhanh chóng vào nấc thang kế của quá trình tu tập. Vấn đề nhanh hay chậm còn do duyên nghiệp và ngộ đạo của mỗi người. Có thể như Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thì chỉ nghe một lần đã từ ngôi sơ địa lên bát địa.

Cũng chính vì lí do đó mà Chú Đại Bi còn được gọi là Quảng-Đại Viên-Mãn Vô-Ngại Đại-Bi-Tâm Đà-Ra-Ni. Khi Phật tử niệm chú thì phải xuất phát từ tinh tấn, chí thành, lễ nghi và tin tưởng vào lòng yêu thương chúng sinh, giữ đúng lễ nghi. Tin tưởng vào khả năng hành giả có thể hành trì, thiền định và năng lực định tâm để đạt đến an lạc, hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Đồng thời, từ đó từng bước đến giải thoát và giác ngộ.

4.Chú Đại Bi có hình dạng và tướng mạo gì?

Chú Đại Bi còn được biết đến là thần chú, chân ngôn hay mật ngôn của các chư Phật, Bồ Tát. Những mật ngôn này được phái Mật Tông sử dụng như một mật mã để chuyển âm lời cầu nguyện đến chư Phật và Bồ Tát.

tung-chu-dai-bi

Hình dáng Chú Đại Bi

Hình dáng của Chú Đại Bi chúng ta chỉ hình dung ra được khi biết được năng lực và oai lực đầy đủ. Do Chú và những lời nói nhiệm màu, bí mật mà chư Phật, Bồ tát khó có thể lãnh hội được nội dung cũng như ý nghĩa. Đặc tính của Bồ Tát Quan Thế Âm được giải thích rõ ràng trong lời thỉnh cầu của Đại Phạm Thiên Vương gồm: Tâm Đại Từ Bi, Tâm Chẳng Nhiễm Trước, Tâm Khiêm Nhường, Tâm Bình Đẳng, Tâm Không Chấp Giữ, Tâm Cung Kính, Tâm Vô Vi, Tâm Không Quán, Tâm không Tạp Loạn, Tâm Vô Thượng Bồ Đề…

Chỉ khi hiểu rõ về những vấn đề này sẽ giúp bạn hình dung được hình dáng của Chú Đại Bi.

Tướng mạo của Chú Đại Bi

Với điều này thì có thể những hành giả đang tu tập thì có thể nương vào những thần lực của Chú Đại Bi như một khả năng chuyên chở màu nhiệm để hoà nhập bản thể và chân tâm đạt đến cảnh giới của Niết Bàn. Chân tâm vốn là Phật tính đợc hiện hữu trong mỗi con người. Chú Đại bi như một con đường tắt để hành trình tu tập hướng đến những nấc thang cao hơn.

Trì Chú Đại Bi sẽ làm vỡ ra những mảng nghiệp chướng, tội ác đã đeo đẳng mỗi người từ bao đời và bùng lên giữa đêm dài tăm tối và giúp con người tỏ ngộ chân tâm. Tuy nhiên, mỗi tướng mạo của Chú Đại Bi có thể là một lục lớn về Thiền Quán cho mỗi hành giả khi hành thiền và là mục tiêu vươn tới trong hành trình tu tập trong tương lai.

Tâm không quán đây là hành giả để sẵn sàng thêm một bước để giác ngộ và giải thoát. Tóm lại, khi thấy tướng mạo của Chú Đại Bi, mỗi khi trì tụng, hành giả đều phải phát tâm bồ đề rộng lớn, bình đẳng với chúng sinh. Vì thế khi đạt đến một mức độ nhất định sẽ mau chóng đạt đến kết quả tốt trong Thiền định và tu hành.

5.Trì Chú Đại Bi như thế nào đúng cách

Để trì Chú Đại Bi đúng cách thì cần làm theo hai bước:

Chuẩn bị trước khi trì niệm Chú Đại Bi

Trì Chú Đại Bi thì phần tướng mạo rất cốt yếu để mang lại công năng tốt. Trong thời gian trì tụng thì mỗi người đều phải giữ gìn giới hạnh, kiêng cữ rượu thịt, các thức ăn hôi hám, và tốt nhất nên ăn chay. Đồng thời cũng phải vệ sinh thân thể, tắm gội thờng xuyên, giữ y phục sạch sẽ. Đánh răng, súc miệng và rửa tay sạch sẽ.

thay-phap-hoa-tung-chu-dai-bi

Đối với bàn thờ thì hành giả phải có phòng riêng yêu tĩnh để lập bàn thờ Bồ tát, có hình Quan Thế Âm Bồ Tát, hướng về mặt tây, nên để đèn sáng mỗi khi hành lễ.

Cách ngồi lạy cũng phải ngồi trên toạ cụ có một miếng vải sạch, và ngồi theo cách kiết già, mắt nên hé mở.

Cách trì tụng thì nên lớn tiếng và giọng đọc trầm hùng, rõ ràng, nghe đủ tiếng, không lờ mờ.

Nghi thức hành lễ trì niệm chú đại bi

Là một hành giả thì bạn nên sắp xếp thời khoá biểu thích hợp để tu tập và hành thiền hàng ngày, có thể đó là buổi sáng hoặc buổi tối. Đức Phật thì cho rằng mỗi người nên hành thiền 2 buổi mỗi ngày, nửa đêm thức dậy đọc kinh. Thời gian hành thiền vào buổi sáng sớm để có kết quả tốt hơn.

Ngoài ra cuối tuần có thể hành lễ và tự sám hổi, trao đổi kinh nghiệp tu tập. Điều đó sẽ giúp bạn tăng tiến nhanh chóng hơn. Nghi thức hành thiền theo tư thế Kiết già hay bán già.

Chú Đại Bi là gì? Chú Đại Bi có ý nghĩa như thế nào? Đó là tất cả các thông tin mà bạn cần biết đến ở loại chú phổ thông này. Hy vọng qua bài viết bạn đã hiểu được về Chú Đại Bi.

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar