Bài pháp giảng chân thiện mỹ của thầy Thích Phước Tiến giảng giả tại chùa Linh Sơn (Brisbane, Australia) vào ngày 17/04/2017. Bài giảng với nhiều ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống.

chan-thien-my-thay-thich-phuoc-tien

Trong bài giảng, thầy nêu cao tinh thần chân thiện mỹ – đích đến hoàn hảo của giá trị đạo đức. Mục đích là mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, ba yếu tố này ngày càng được chú trọng.

Ý nghĩa của chân thiện mỹ

Chân là chân thật, đúng sự thật, trái ngược với giả dối. Thiện là điều lành, ,những điều tốt đẹp, đối lập với điều ác. Mỹ là thẩm mỹ, thiên hướng về cái đẹp. Ba yếu tố này kết hợp với nhau tạo thành một bức tranh hoàn hảo.

Con người khi sở hữu đầy đủ ba phẩm chất đáng quý này, ắt hẳn sẽ được người khác yêu quý, trân trọng, nể phục. Chân thiện mỹ là tiêu chuẩn để đánh giá, là tấm gương soi giá trị đạo đức. Từ truyền thống đến hiện đại, ba yếu tố này là lý luận cơ bản nhất, là đích hướng phẩm chất con người.

Chân thiện mỹ – đích đến của nền giáo dục văn minh

Nền giáo dục từ cổ chí kim đều xem trọng chân thiện mỹ. Ngày nay, chúng ta đã và đang cố gắng phát huy vai trò và giá trị đạo đức ấy. Nền tảng giáo dục đều dựa trên những yếu tố này.

Một nước phát triển khi và chỉ khi người dân nâng cao ý thức và trách nhiệm của mình. Đều thông qua khái niệm và giá trị của chân thiện mỹ mà con người mới hình thành lối tư duy tốt, nhân cách tốt và biết cách đối nhân xử thế.

Đánh giá bài viết!

Bình luận

avatar